מקלב למען הקשישים, בשורת הצעות חוק

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאור פניות רבות אל לשכתו שבכנסת חבר הכנסת הרב אורי מקלב הגיש בסוף השבוע שורת הצעות חוק יחד עם חברי הכנסת הרב משה גפני והרב יעקב אשר אשר יקלו על הציבור במיוחד בתקופת חירום זו, הרב מקלב דורש שלא לעקל חשבונות חייבים שלא שולמו בתקופה זו, בנוסף בהצעת חוק נוספת שהגיש הרב מקלב דורש להקפיא את כל פעילות מאגר נתוני האשראי כך שאזרחים אשר לא עמדו בתשלומים השונים בתקופה זו לא יפגעו בעתיד ודירוג האשראי שלהם לא ירד.

בעקבות מגיפת הקורונה, נפגע מקור פרנסתם של אזרחים רבים עקב סגירת בית העסק, פיטורין, יציאה לחל"ת או בידוד עקב נגיף הקורונה. כתב הרב מקלב בדברי ההסבר להצעת חוק הקפאת מאגר נתוני האשראי – כתוצאה מכך רבים מהם אינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם ולשלם את ההלוואות ואת ההוצאות בתקופה קשה זו.

עקב כך, עלול דירוג האשראי שלהם להיפגע בעתיד, ובכך להקשות עליהם ביתר שאת לחזור לתפקוד נורמלי. מוצע להקפיא את מאגר חוק נתוני אשראי לתקופה זו, ולקבוע בחוק שמנהל מאגר המידע של נתוני האשראי בבנק ישראל, לא ירשום מידע על נתוני האשראי מתקופת משבר הקורונה, כך שחברות דירוג האשראי לא יקבלו ולא יעשו שימוש בנתוני אשראי של תקופת משבר הקורונה. – כמו כן מוצא לאסור על חברות דירוג האשראי (לשכות אשראי ולשכות מידע על עוסקים), להשתמש בנתוני אשראי מתקופת משבר הקורונה נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.

בהצעת החוק השניה אותה הגיש הרב מקלב כאמור מבקשת הצעת החוק שלא לאפשר לגופים ממשלתים רשויות מקומיות תאגידי המים וכדומה להטיל בתקופה זו עיקולי חשבונות בנק על צרכנים ואזרחים שלא עמדו בתשולמים עקב המשבר.

בעקבות מגיפת הקורונה, נפגע מקור פרנסתם של אזרחים רבים ורבים מהם אינם יכולים לעמוד בתשלומים לגופים ממשלתיים, לרשויות מקומיות, לתאגידי מים וכיו"ב. למרות זאת, כותב הרב מקלב בדברי ההסבר להצעת החוק – חלק מהגופים שרשאים לפעול לפי פקודת המיסים (גביה), המשיכו להטיל עיקולים על חשבונות בנק של חייבים, גם לאחר תחילת מגיפת הקורונה. מוצע להקפיא בתקופה זו ביצוע פעולות גביה כגון הטלת ומימוש עיקולים, בדומה לפעילות ההוצאה לפועל ורשות האכיפה והגביה שהוקפאה בצו של שר המשפטים.

השארת תגובה