קורונה: זמנים ארוכים להלוואות לעסקים – הממשלה חייבת להתעורר

מחשבון
מחשבון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הלוואות לעסקים קטנים בימים משוגעים כאלו, מייצרים דיס אינפורמציה!

פינסקי הלוואות לעסקים קטנים עושה סדר בבלבול הקיים אצל רוב בעלי העסקים המשוועים להלוואה בתקופה זו – 6 נקודות סופר חשובות עבורכם

הלוואות לעסקים במתכונת בטוחה לבעל העסק!

1 למרות משבר הקורונה אל תחיו בסרט! בדקו תחילה את יכולת ההחזר של העסק. המדינה לא מחלקת כסף בחינם גם אם בעל העסק שם רק 10% בטחונות בלבד.

המדינה תבדוק אומנם בהליך יחסית מהיר אבל עדיין תבדוק את יכולת ההחזר של מבקש ההלוואה לעסק. ולכן חשוב לא להיות פתיים ולבדוק תחילה ולעומק מה יכולת ההחזר האמיתית מכלל הנתונים העסקיים כולל כלל ההלוואות הקיימים בעסק נכון להיום!

2 אומנם המדינה הבטיחה לשלש את גודל הקרן לכמעט 8 מיליארד ₪ אך בפועל זה עדיין לא קרה. ממתינים לאישור וועדת הכספים שתתכנס ותאשר. חשוב להבין את המערכת מבפנים נכון לעכשיו תעדף בעלי עסקים מסוימים על פני אחרים מהסיבה שלא ייגמר הכסף. במילים אחרות הערבות שהיא נותנת לבנק המלווה בפועל את ה הלוואה לעסק עד 85%!

איך מתנהגת קרן בערבות מדינה להלוואות לעסקים בעת ווירוס הקורונה!

3 הלוואות לעסקים בימים כאלו שהלחץ גדול על המערכת חשוב לבדוק ישירות עם קרן מדינה שההתנהלות בבקשה שלכם מתנהלת בלוחות זמנים הגיוניים ואין חוסרים במסמכים שיכולים לעקב לחינם את בקשת ההלוואה לעסק שלכם. רבים מעסקים שליווינו היה בפיהם ביקורת קשה כלפי קרן מדינה. – זכרו הם גם בני אדם שהמשבר הזה נפל עליהם ביום בהיר.

4 אל תהיו גרידים! גם אם אתם עדיין בעלי עסקים עם יכולת החזר אל תבקשו סכום גבוה מידי לדוגמא אם את רוצים הלוואה בסך  450,000 ₪ בקשו 350,000 ₪ לדעתנו מה שהיה מקובל פעם (לפניי תחילת המשבר) לבקש יותר בשביל שאם יקזזו אז עדיין יהיה לכם משהו, כיום אנו סבורים שלבקש סכום הלוואה לעסק גבוהה מידי תשלול לכם את הבקשה.

אתם האחראים הבלעדיים לעמידה בתשלומי ההלוואה לעסק שקיבלתם?

5 הלוואות לעסקים צריכים להחזיר, אין ארוחות בחינם! יום יבוא והמשבר יהיה מאחורינו החזרה לפיתוח הכלכלה תהיה מונחת על כתפי העסקים הקטנים כך שלא יהיו חוכמות וויתורים, אנחנו לא אמריקה מי שלא יעמוד בהחזרים החודשים בתם תקופת הגרייס בת החצי שנה אזי ששום גורם לא יגיע לקראתו – וודאי שלא הבנק וגם לא הוצאה לפועל!

הלוואות לעסקים קטנים בימים חובה לעקוב אחר ההתפתחויות

6) חשוב לציין שבכל הנושא של עסקים שנפגעו ממשבר הקורונה משרד האוצר מנסה לסייע לעסקים הקטנים וגם הגדולים, אך לפעמים ההודעות היוצאות סותרות זו את זו שווה אנו בפינסקי הלוואות לעסקים קטנים אומרים שחובה לעקוב אחר ההחלטה הסופית משמע של החשב הכללי במשרד האוצר.

השארת תגובה