פוחדים מהקורונה? חרדות? הנה מה שכתב הרבי מליובאוויטש

האדמו"ר מליובאוויטש
האדמו"ר מליובאוויטש
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מכתב מכ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש. י"א ניסן ה'תשל"ב, יום ההולדת של הרבי. מכתב נפלא לקראת חג המצות, זמן חירותנו.

הרבי כותב על "חירות מדאגות בגשם ודאגות ברוח" וישנם 7 מילים עם הוספה בכתב יד קודשו "בברכה לאורך ימים ושנים טובות בכל בכבוד".

תוכן המכתב: "לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה, ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו""

הרבי 'מניח את אצבעו הקדושה' על הבעיה הקשה ביותר של העידן המודרני – ה'דאגות' (או בשמן המודרני – 'חרדות'). האוכלות את האדם מבפנים. ומברך את הברכה המדויקת: "חירות מדאגות", וממילא כאשר אין דאגות "עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב". אך הרבי לא מסתפק בזה, ומוסיף: "ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".

במוצאי י' בשבט תשי"א, בהתוועדות לרגל יום ההילולא הראשון של הרבי הריי"צ, אמר הרבי את המאמר "באתי לגני" ובכך קיבל באופן רשמי את הנהגת חסידות חב"ד. מאות ספרים מתעדים את משנתו של הרבי. חלקם מבוססים על דברי התורה שאמר במשך שעות במהלך הופעותיו בציבור בשבתות, בחגים ובימים מיוחדים, וחלק אחר הוא ליקוט ממכתביו במגוון נושאים.

רובם של דבריו של הרבי תועדו ונכתבו על-ידי החוזרים – קבוצת חסידים בעלי זיכרון, אשר היו מעלים על הכתב את דבריו של הרבי, שיחות אלו הודפסו בסדרת הספרים שיחות קודש ולאחר-מכן תורגמו לעברית בסדרה תורת מנחם – התוועדויות (הסדרה עדיין לא הושלמה, עד היום (אייר תשע"ו) הודפסו -100 חלקים), שיחות רבות עובדו, עברו הגהה של הרבי והודפסו בלקוטי שיחות (39 כרכים) ובספר השיחות (12 כרכים).

שיחות אלו מכילים את חידושי התורה של הרבי במגוון תחומיים: בחסידות בקבלה בגמרא ואף בפשוטו של פירוש רש"י על התורה, כאשר הם מתבארים בפשט, הדרוש, הרמז והסוד, כאשר נוהג לקשר זאת לזמן בהם הם נאמרו. רבות מהשיחות עסקו גם בהוראות לחסידים ואף הסביר את השקפותיו על אירועים המתרחשים בעולם.

מאמרי חסידות שנשא הרבי הודפסו בספרים רבים וחלקם לוקטו בספר המאמרים – מלוקט.

איגרותיו של הרבי המכילים הוראות, עצות וברכות הודפסו בסדרת הספרים אגרות קודש (הסידרה עדיין לא הושלמה ועד היום נדפסו 32 כרכים)

המכתב מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות שלום עליכם. המכירה תתקיים ביום ראשון, 5.4.20, בשעה 17:00.

השארת תגובה