שר האוצר: נסייע לעצמאים כבר לפני פסח

יינתן סיוע לבעלי העסקים ולעצמאים: כספי פיצויים, ביטול ארנונה לשלושה חודשים והקלה בתשלומי החשמל והמים • מענק של עד 6,000 שקלים עוד לפני פסח ועוד 6,000 שקלים בחודש הבא

נתניהו כחלון
נתניהו כחלון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הממשלה תתכנס הערב בשעה 20:15, באמצעות ועידה טלפונית – כדי לאשר תקנות חירום חדשות שיצמצמו את הפעילות במשק ויטילו הגבלות תנועה חדשות על האזרחים.

במסגרת זו הפעילות במגזר הפרטי ובמפעלים תצומצם ל-15% בלבד.

ראש הממשלה הכריז על החמרה משמעותית בהגבלות התנועה של הציבור במסגרת המאבק בנגיף הקורונה.

"קיימתי שיחה עם כוכבי ועם ראש המל”ל כדי להרחיב טיפול במשבר הקורונה באמצעות צה”ל ופיקוד העורף. ראש המל”ל והרמטכ”ל יגישו לי ביומיים הקרובים תכניות מפורטות.

במלחמה שלנו בקורונה איננו חוסכים שום מאמץ. עדיף להחמיר מאשר להקל. מדינות רבות הלכו בעקבותינו במדיניות זו. אכנס הערב את הממשלה והקו המנחה אותי הוא החמרת הגבלות התנועה והרחבת הטבות הכלכלה”, הצהיר ראש הממשלה.

זה נכון שהמצב בישראל טוב ממרבית המדינות, אבל אנחנו שואפים להגיע למידת ההצלחה של כמה ממדינות אסיה שהצליחו להפחית משמעותית את ההידבקות בנגיף. לכן החלטתי להביא לממשלה עוד הגבלות”.

רוב אזרחי ישראל מקשיבים להוראות אבל יש יחידים וקבוצות מסויימות במדינה שמתעלמים במופגן ואף מזלזלים בהנחיות שפורסמו. לא מדובר בכולם, אבל המיעוט שלא נשמע מסכן את עצמו ואת הרוב.

מי שעובר על איסור ההתקהלויות רומס את עקרונות היסוד של ‘ואהבת לרעך כמוך’ ו’לא תעמוד על דם רעך’. הנחיתי את כוחות הביטחון לערוך מבצע אכיפה מוגבר בשכונות בהן יש אירועים כאלה שמסכנים את כולנו. כוחות הביטחון מתחילים לעשות זאת עכשיו. אנחנו נמנע מגורמים קיצוניים לתקוף את מי שפועלים למען הכלל.

נתניהו ציין כי מעתה ייאסרו התקהלויות של יותר משני בני אדם ותפילות במרחב הפתוח. חופה וקידושין ייערכו בצמצום, ללא אורחים.

“המקרה היוצא דופן הוא הלוויות ובריתות: הלוויות עד עשרים איש ובריתות עד עשרה איש וכל זאת בשטח הפתוח ושמירה על המרחק מאדם לאדם.

ליל הסדר השנה ייזכר כסדר הסגר ואני מבקש שתקיימו אותו אך ורק במסגרת המשפחה הגרעינית תוך הקפדה על הכללים. אני מבקש מכם לעשות דבר נוסף – הימנעו מביקורים משפחתיים ערב החג. הרי המטרה היא לא לפגוש באנשים שהיו במקומות אחרים, כדי למנוע את הפצת המחלה.

משרד האוצר גיבש תוכנית סיוע כלכלית למשך החודשיים הקרובים.

הגדלת המענה הבריאותי והאזרחי

• רכישת ציוד נדרש לביצוע של 20 מיליון בדיקות עד סוף השנה.

• רכישת מכונות הנשמה, מסכות, ציוד מגן וציוד רפואי נוסף נדרש.

• הגדלת מלאי התרופות.

• תוספת כוח אדם רפואי.

• השמת חולים וחוזרים מחו"ל בבתי מלון.

• בניית מתחמי בידוד בבתי החולים.

• הוספת מיטות אשפוז לחולי קורונה.

• תגבור מערך המעבדות ופעילות מד"א.

• גיבוש תכנית למניעת היחשפות לקורונה לאוכלוסיות בסיכון בין היתר תוך יצירת תשתית של מערך הזנה לקשישים ותמיכה באוכלוסיות רווחה נוספות.

• הפעלת מוקדים לפניות הציבור.

• הסברה.

הרחבת רשת הביטחון הסוציאלית והקלות למשקי הבית

• מענק לבני 67 ומעלה שעבודתם הופסקה בעקבות המשבר: מענק של עד 4000 שקל לכל זכאי בנוסף לקצבת הזקנה בחודשים מרץ אפריל.

• מענק לעצמאים: שני מענקים חודשיים של עד 6,000 שקל בחודש הזה, ועד 8,000 שקל בחודש הבא, לעצמאים מגיל 28 ומעלה שיעמדו בקריטריונים הרלבנטיים לפי ההכנסה החייבת מהעסק ושל משק הבית. המענק ישולם על ידי רשות המסים. עלות המענקים- 3 מיליארד שקל.

• תוכנית הכשרות: על מנת לאפשר לאנשים שנפלטו משוק העבודה לחזור אליו באופן מהיר ואיכותי, ועל מנת להעלות את הפריון של המשק הישראלי, יוגדלו מספר ההכשרות המקצועיות בסיוע המדינה. עלות המהלך – 200 מיליון שקל.

• פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות בערבות מדינה המיועד לעמותות חברתיות בעלות מחזור של עד 4 מיליון שקל, הפועלות בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה, במסגרתו יינתנו הלוואות בערבות מדינה.

• קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה: משך הזמן הדרוש לקבל דמי אבטלה יקוצר מ-12 חודשי תעסוקה ל-6 חודשים בלבד.

• מתן דמי אבטלה לעובדים שיצאו לחל"ת. סה"כ סבסוד השכר לעובדים בגין היציאה לחופשה ללא תשלום- 14 מיליארד שקל.

• הארכת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-30 באפריל: על מנת לתת מענה סוציאלי לאוכלוסייה, הוחלט להאריך את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד 30.4, לכל מפוטר הזכאי לדמי אבטלה שזכאותו מסתיימת בתקופה שמיום 1.3 ועד ליום 30.4.

• מגזר שלישי: קרן סיוע לארגוני המגזר השלישי הנתמכים על ידי המדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב בגובה 200 מיליון שקל לטובת סיוע על שמירת רצף פעילות ושימור התשתית הארגונית.

• סיוע תזרימי למשקי בית – דחיית תשלום אגרות ממשלתיות והקדמת תשלומי מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), הניתנים לעובדים העומדים במבחני הכנסה.

סיוע לעסקים

• מענק לעסקים בגובה 6 מיליארד שקל.

• הפחתה חדה בארנונה לעסקים בשיעור שנתי של 25%: הפחתה ממוקדת בענפים שנפגעו, במסגרתה העסקים ייהנו משלושה חודשים ארנונה חינם (מרץ-מאי). ההפחתה תמומן על ידי הממשלה והשלטון המקומי. עלות הצעד – 2.7 מיליארד שקל.

• החזר מקדמות מס: בגין פברואר- מרץ (ישולם בשני מהלכים), בעלות של כ- 3 מיליארד שקל.

• פתרונות מימון לעסקים גדולים: בין היתר מוצע להקים קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים שתאפשר לעסקים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם הוא בין 400 מיליון שקל ל-1.2 מיליארד שקל, להגיש בקשה לקבלת הלוואה של עד 8% מהמחזור השנתי שלהם. עלות הצעד- 7 מיליארד שקל.

• הקמת קרנות השקעה משותפות לממשלה ולגופים המוסדיים המיועדות שיסייעו לחברות הישראליות למימון פעילותן.

• הרחבת הסיוע באמצעות קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים – הרחבת הזכאות לעסקים בינוניים פלוס עם מחזור הכנסות שנתי בהיקף של עד 400 מיליון שקל, הקטנת הביטחונות של בעל העסק ל-5% בלבד שיוכלו להקל על הקושי התזרימי של העסק, ושיפור תנאי הריבית.

• מסלולי סיוע לעסקים לרבות התאמות להנחיות משרד הבריאות בדגש על עסקים קטנים ובינוניים (כגון מעבר למכירות מקוונות), ותמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה למגזר העסקי – סיוע למגזר העסקי, בדגש על עידוד השקעות, יצוא ותמיכה בעסקים קטנים ובינוניים דרך מערך ייעוץ מסובסד. עלות הצעד- 500 מיליון שקל.

• חבילה להפחתת רגולציה – במטרה לוודא רציפות הפעילות העסקית וכן להקל על עסקים באמצעות הפחתת רגולציות לא הכרחיות, יוארכו באופן אוטומטי רישיונות והיתרים, יידחו הוצאות בלתי הכרחיות בגין רגולציה ותבוצע עצירה של רגולציות חדשות המטילות עלות על המגזר העסקי.

• סיוע תזרימי בהיקף של 9 מיליארד שקל (דחיות תשלומי מע"מ, ארנונה, חשמל ומים, אגרות ממשלתיות, הקדמת תשלומים לספקי הממשלה הקטנים והבינוניים).

השארת תגובה