300 ש"ח: שוברי מזון למשפחות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

משרד העבודה והרווחה ינפיק 30,000 שוברי מזון בסך 300 ש"ח למשפחות שמוכרות לרווחה ברחבי הארץ. מדובר באוכלוסיות שאינן נכללות כיום בתכנית לביטחון תזונתי של המשרד ואינן מוגדרות כאזרחים ותיקים שזוכים לאספקת מזון לביתם. השוברים יישלחו לרשויות המקומיות לפי מכסות ובהתאם לאוכלוסייה שרשומה במחלקות לשירותים חברתיים.

חשוב להדגיש כי המשרד הנחה את המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות להעדיף משפחות חד הוריות, משפחות של ילדים בסיכון, משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחות או בודדים שנמצאים במצוקה מיוחדת לפי שיקול דעתו של מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

שר העבודה והרווחה אופיר אקוניס: "הנחיתי על הנפקת שוברי המזון כחלק מהרחבת התכנית לביטחון תזונתי של משרד העבודה והרווחה בראשותי, לאור מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל. אחרי שטיפלנו באזרחים הוותיקים ואחרי שחידשנו את מיזם קמחא דפסחא, אנחנו לא עוצרים ומרחיבים את התכנית לביטחון תזונתי על מנת לוודא שמשפחות אשר שרויות במצוקה כלכלית יזכו לביטחון תזונתי גם בנסיבות האלו ובמיוחד בחג הפסח".