איזה עובד זכאי לשכר? הטיפ המשפטי

מה היתרונות של ריהוט משרדי - צילום: PIXABAY
מה היתרונות של ריהוט משרדי - צילום: PIXABAY

שאלה: האם עובד זכאי לשכר עקב סגירת מקום העבודה על פי החלטת רשויות המדינה?

תשובה: במצב בו רשויות המדינה נותנות הוראה גורפת לסגירת כל מקומות העבודה, המעסיק אינו חייב לשלם שכר לעובדים . בדומה לסגירת עסק בשל פגעי מזג אויר או מצב בטחוני, מאחר שסגירת מקום העבודה לא נעשתה ביוזמתו או באחריותו של המעסיק, הרי שמדובר בסיכול של הסכם העבודה. בנסיבות כאלה לא קמה לעובד זכות לקבלת שכר מהמעסיק, אלא אם כן הדבר עוגן בהסכם קיבוצי/אישי.

בנסיבות אלה, של סיכול, בהן ההיעדרות נכפתה על העובד והמעסיק, העובד רשאי לבחור בין ניצול יתרת ימי החופשה השנתית שלו או לצאת לחופשה ללא תשלום. יש לציין כי בנסיבות אלה לא מתקיימות המשמעויות הרגילות של הוצאת עובד לחל"ת; התפטרות בדין מפוטר או פיטורים בנסיבות מסויימות.

הערה: יובהר כי נכון להיום הנחיות הממשלה להקטנת מספר העובדים  ב- 70% במקומות העבודה, איננה נחשבת לסיכול ולכן האמור לעיל אינו רלוונטי למצב הנוכחי, ככל שתהיה הכרזה כזו, יחול האמור לעיל.

שאלה: האם עובד שנמצא בחל"ת בין בשל הכרזה של השבתת המשק על ידי רשויות המדינה או על ידי המעסיק זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך החל"ת, לרבות אם יאלץ להיכנס לבידוד בית?

תשובה: הואיל ובמהלך חופשה ללא תשלום מושעים יחסי עבודה ולא מתקיימת מערכת של זכויות וחובות, אזי ממילא לא קיימת זכאות לדמי מחלה. יצויין כי גם אם העובד יאלץ להיכנס לבידוד בית מכוח צו בריאות העם במהלך החל"ת, הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.

שאלה: האם מגפת הקורונה מהווה עילה לפיטורין?

תשובה: על פי צו בריאות העם חל איסור על פיטורי עובד אשר נמצא בבידוד בית רק בשל היעדרותו ממקום העבודה עקב בידוד הבית.

מלבד מגבלה זו שנקבעה במיוחד בנוגע למשבר הקורונה, אין מניעה לנקוט בפיטורי צמצום בהתאם ל מגבלות ולכללים, המהותיים והפרוצדוראליים, החלים על פיטורים על פי הדין הכללי : כללי פיטורים – כך לדוגמא נדרש להראות עילה מוצדקת לפיטורים. יצויין, כי כאשר מדובר בפיטורי צמצום, בפרט נוכח משבר הקורונה, על פניו מתקיימת דרישה זו. גם בתקופת משבר זו חלה חובה להמשיך ולפעול בתום לב בפיטורים. ניצול המשבר על מנת לפטר עובדים מטעמים לא עניינים או תוך אפליה אסורה, עלולים לפגום בפיטורים ולזכות את העובד בפיצויים עונשיים. קיום הליך שימוע כדין – חשוב להקפיד על כללי עריכת שימוע, שכן גם אם קיימת עילה עניינית ומוצדקת לפיטורים, פגם בהליך השימוע עשוי להקים לעובד זכות לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בנוסף לפיצויי הפיטורים, ויתר המגבלות הרגילות.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה