תיעוד: נפרדים מבית הכנסת ב'סליחות'

חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש בעדני, בשעות אחרונות שבתי הכנסת עדיין פתוחים, באמירת סליחות בציבור – בהתאם להוראות משרד הבריאות בשמירת מרחק

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה