"לא נאפשר לתאגידים הבנקאיים לנצל את מצב החירום"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

סגנית המפקחת על הבנקים הגב' עודדה פרץ מבהירה בתשובה לפניית ח"כ אורי מקלב כי כלל התאגידים הבנקאים מחוייבים להמשיך לשלוח את דברי הדואר באופן פיזי למרות נסינותם של התאגידים לחמוק מהחובה המוטלת עליהם בחוק ולעבור בצל משבר הקורונה למשלוח דגיטלי המהווה פגיעה קשה בלקוחות רבים שאינם נמנים על שירותים אלו.

בפנייתו למפקחת על הבנקים כתב מקלב כי תאגידים בנקאים מבקשים בימי חירום אלו לפוטרם ממשלוח הודעתם באופן פיזי ללקוח, מכתבים אלו ישנם משמעות כלכלית גדולה לצרכנים ושינוי שיטת המשלוח יהווה פגיעה קשה וממשית עבור הלקוחות, שירותי דואר ישראל מוגדרים כשירותים חיונים למשק ואין כל חשש כי דברי הדואר לא יגיעו ליעדם מציין הרב מקלב במכתבו.

כאמור, סגנית המפקחת הגיבה הבוקר לפניתו של מקלב וכתבה כי אכן עלה חשש מצד התאגידים הבנקאיים כי לא יוכלו לעמוד בחובות המוטלות עליהם למשלוח דואר פיזי בתקופת המשבר, כותבת עודדה פרץ סגנית המפקחת על הבנקים לח"כ אורי מקלב, בשלב זה לא נפתור את התאגידים הבנקאים ממשלוח דברי דואר פיזי. יחד עם זאת, ניתנו הנחיות המאפשרות לתאגידים הבנקאיים לעודד את הציבור לבחור לעבור לפעילות דיגיטלית.

סגנית המפקחת על הבנקים מבהירה לח"כ מקלב כי ישנה חשיבות רבה למסר שהועבר בפנייתך לפיו המדינה תמשיך להבטיח את פעילותו התקינה של דואר ישראל ואנו נעביר מסר זה למערכת הבנקאית. מסיימת סגנית המפקחת על הבנקים את תשובתה לח"כ מקלב.