ישיבת היערכות בבית ההלוויות

ישיבת ההיערכות
ישיבת ההיערכות
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בבית העלמין שמגר התקיימה ישיבה דחופה לדיון בנהלי הלוויות חלילה של נפטרים שעלולים להיות נשאים של נגיף הקורונה. בישיבה השתתפו הרב יצחק הנאו מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים., הרב יצחק גלבשטיין מנכ"ל חברא קדישא הראשית והכללית פרושים ירושלים, הרב צוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין והרב חיים איזנבך מנהל בית העלמין שמגר. הישיבה התקיימה על פי כללי משרד הבריאות תוך שמירה של מרחק של 2 מטר לפחות אחד מהשני.

במצב חירום על פי הוראות משרד הבריאות במצבי חירום יש חלוקה של מחוזות בנוגע לאחריות על נושא הקבורה. על פי המדיניות במחוז ירושלים האחריות על הנפטרים במצב חרום היא בידי בית הלוויות שמגר שיפעל במתכונת חרום שבה יש אגף נפרד לטיפול בנפטרים נשאים של המחלה ואגף כללי שבו יטופלו שאר הנפטרים.

בישיבה הוצגו הוראות משרד הבריאות בכל הנוגע לטיפול בנפטרים שעלולים לשאת את הנגיף. על פי ההנחיות הוחלט להכשיר את הקמתו של אגף נפרד ומבודד מבית הלוויות שאליו יובאו הנפטרים שיש חשש לגביהם כי הם נשאים של הנגיף. באגף הנפרד יהיה חדר טהרה וחדר קירור נפרד. שאר האגפים בבית הלוויות ימשיכו לפעול כרגיל בהתאם להנחיות משרד הבריאות לכלל האוכלוסייה. הצוותים שאמורים לטפל בנפטרים קיבלו הנחיות מפורטות של משרד הבריאות. כמו כן סוכם כי נאמן בטיחות של משרד הבריאות יהיה נוכח בשטח על מנת לפקח על יישום הכללים המחמירים שנועדו למנוע את התפרצות המגיפה.

במכתב ששיגר משרד הבריאות אל האחראים על הטיפול בנפטרים ובקבורה, התבקשו המנהלים לחדד את הנהלים באופן כללי לטיפול בנפטרים גם במקרים שאין חשד לקורונה: 'חובה לפעול על פי הוראות אלה בשגרה, וקל וחומר בימים אלה בהם יש לשמור על כללי ההיגיינה ביתר שאת. יש להקפיד ולהורות לכל הצוותים המעורבים הבאים במגע ישיר עם הנפטרים ולשננן למען שמירה בריאות הצוותים בכל הנוגע להתמגנות ושמירה על כללי בטיחות ותהליכי עבודה'.

במהלך הישיבה סוכם גם על חידוד הנהלים לכלל העובדים והקפדה יתרה על קיום הלוויות על פי הכללים של משרד הבריאות, תוך שמירה על המרחק ואיסור השתתפות על קרובי משפחה שאמורים להיות בבידוד.

לאחר הישיבה סוכם על ערוץ קשר רציף עם משרד הבריאות וישיבות טלפוניות קבועות למקרים שבהם יהיה צורך בשינויים נוספים, לאור ההתפתחויות שעשויות להיות בהתפשטות הנגיף בישראל.

במשרד הבריאות הודו  למנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל, מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו, מנכ"ל חברה קדישא  הראשית והכללית פרושים ירושלים רב יצחק גלבשטיין ומנהל בית הלווית שמגר הרב חיים איזנבך, על העבודה הקשה והמסורה לדאגה להבאת הנפטרים למנוחת עולמים על פי ההלכה גם בימי המשבר הקשים הללו.

השארת תגובה