התרופה לקורונה? ברכה מרבי חיים מבריסק

image (2)
image (2)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

התרופה לקורונה? ברכה לשמירה ורפואה מרבן של ישראל רשכבה"ג ר' חיים מבריסק. "הוא וביתו וזרעו כולם, להתברך בחיים ארוכים טובים ונעימים מבורכים ומאושרים לעולמים. ושישלח רפואה שלימה במהרה לכ"ג הרמה שליט"א וב"ב [=ובני ביתו] שיחיו. וברכה תשכן בכל ביתו… והעליון יברך את כלנו בחיים ארוכים מבורכים ומאושרים לעולמים".

מדובר על מכתב עם ברכות מאליפות מאת מרנא ר' חיים מבריסק לחיים ארוכים ולבריאות ורפואה.

ידוע שצדיק גוזר והקב"ה מקיים. ומי לנו צדיק מרבן של ישראל, עמוד התורה והיראה שכל גדולי הדורות חרדים מפני עוצם צדקתו ויראת חטאו רשכבה"ג מרן ר' חיים מבריסק.

המכתב נשלח לר' יוסף דוד שחור בכ"ז באלול שנת תרס"ה, וכולל בתוכו ברכות רבות לבריאות ולחיים ארוכים טובים.

הפריט הייחודי מוצע כעת למכירה בבית המכירות "אבות" ביום חמישי, 19.3.20, בשעה 18:30 ברחוב גוש חלב, פרדס חנה.

השארת תגובה