למכירה: המחזור של רבי מרדכי שרעבי

image
image
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מדובר על מחזור קדוש ונורא בו התפלל המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעבי את תפילות ראש השנה. מעבר לשער נרשם: זה התפילה בחזקת מרנא ורבנא ציס"ע הגה"ק המקובל מוה"ה מרדכי שליט"א שרעבי נין ונכד להרש"ש זצוק"ל.

בין דפי המחזור מאות הגהות וכוונות בשתי כתיבות תימניות שונות. יתכן והוא בעצם כתב יד קדשו, לא נערך השוואה בין כתבי יד אחרים.

ההערות הן בעיקר בנוסח תפלות שמונה עשרה של ראש השנה, ובמיוחד בתפילת מוסף. וכן על קריאת שמע וברכותיה ועל סדר תקיעת שופר

המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעבי (תרע"ב-תשמ"ד) מגדולי המקובלים האחרונים, נודע כבעל מופתים ורבים שיחרו לפתחו לעצה וישועה. מייסד וראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום'. היה גדול בתורת הקבלה והרב עובדיה יוסף העיד עליו ש'כמוהו לא היה בקבלה'.

כמו כן עומד למכירה פריט מיוחד נוסף – מסמך הסטורי בחתימת יד קדשו של ה"אמרי חיים" מויז'ניץ בעניין קרקעות הרשומים על שמו בקריית ויז'ניץ. זהו כתב הרשאה משנת תש"ט חתום על ידי האדמו" ר מוויזניץ בעל 'אמרי חיים' רבי חיים מאיר הגר.

מצורף למכתב אישור חתום מהקונסוליה של מדינת ישראל בניו יורק כי המסמך בצירוף החתימה אמיתיים.

במסמך נותן האדמו"ר הקדוש הרשאה למקורבו רבי אשר ברטלר להיות בא כוחו בכל מה שקשור לנכסים הרשומים על שמו באיזור קריית ויז'ניץ בבני ברק המסמך נחתם בתקופה בה שהה האדמו"ר בארצות הברית.

הרה"ק רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" נולד בשנת תרמ"ח לאביו האדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ, היה יד ימינו בחייו וישב על כסאו לאחר מותו, שיקם וקומם את חסידות ויזניץ לאחר השואה, בשנת תש"ז עלה ארצה, הקים מחדש את מוסדות ויז'ניץ והיה מראשי הנהגת היהדות החרדית עד פטירתו בשנת תשל"ב.

הפריטים עומדים כעת למכירה בבית המכירות צפונות בבני ברק ביום שלישי, 17.3.20 בשעה 20:00, דניאל 8, בני ברק.

השארת תגובה