הצעירים סיימו 'מכות' וחגגו

במכינה לישיבה קטנה "תורה ודעת" – בית שמש וביתר בראשות הגר"א אלחדד חגגו סיום מסכת מכות לאחר שנבחנו עליה בע"פ אצל גדולי ישראל וראשי הישיבות. במעמד הסיום שהתקיים באולם מזרח שמש-בבית שמש השתתפו ראשי ישיבות, רבנים ומורי הוראה בבית שמש, צוות הרמי"ם וכן הורי הבחורים שבאו לשמוח ביום חגם של כלל בחורי המכינה אשר סיימו ברוב עמל ויגיעה את מסכת מכות על בוריה , וכיאה לגומרה של תורה התקיימה סעודת מצוה ברוב פאר והדר.

ראשי הישיבות שנכחו עמדו מקרוב על בקיאותם של כל הבחורים במסכת מכות בעת אשר הגר"י כהן בעל מח"ס "כרם יהושע" עלה ובחן את הבחורים בפני ההורים וראשי הישיבות והיה מפליא לראות איך בחורי החמד השתעשעו בחדוותא דאורייתא במשך שעה ארוכה עם הגר"י כהן.

הרבנים בדבריהם שיבחו את ראש המכינות הגר"א אלחדד על מסירותו הרבה למען התלמידים והכנתם לעולמה של ישיבה, כן שיבחו את הרמי"ם שמתמסרים לתלמידים , כמו כן שיבחו והמריצו את התלמידים ללכת מחיל אל חיל להמשיך ללמוד ולסיים מסכתות בש"ס בעמקות והבנה,
ראשי הישיבות והרבנים הדגישו גם שהם מלווים את המכינה מיום היווסדה לפני שבע שנים ומכירים את בוגרי המכינה אשר שנה זו עשתה להם מהפך והסתכלות שונה ושאת כל הצלחתם הם תולים בשנה זו של המכינה .

כמו כן עמדו הרבנים על ההצלחה והס"ד שמלוה את מקום תורה זה שהעומד בראשה מתייעץ ומתברך מגדולי הדור, ובגישתו המיוחדת לו ,זכה להעמיד מחזורים רבים של תלמידים הגונים המפארים את עולם הישיבות .

לאחר הערב המרומם בירכו ההורים את הגר"א שימשיך להעמיד תלמידים הגונים ושירחיב ה' גבולו בתלמידים בס"ד מתוך בריאות אושר ושמחה וכט"ס.

בסיום המעמד חולקו פרסים ותעודות הצטיינות לכלל הבחורים מראש המכינות הגר"א אלחדד על השקעתם הרבה במשך כל זמן חורף.

השארת תגובה