הגר"ש שטיינמן ביקר ב'בני יששכר'

הגר"ש שטיינמן ב'בני יששכר'
הגר"ש שטיינמן ב'בני יששכר'

ביקור רב רושם התקיים בישיבת 'בני יששכר' בחדרה. ראש ישיבות 'אורחות תורה' רבי שרגא שטיינמן, נאות לבקשת רבני הישיבה להגיע לביקור בישיבה. במהלך הביקור הביע הגאון הגדול התפעלות עצומה ממקום התורה שצמח בעיר חדרה ובו גדלים אילנות גדולים של בני תורה מצוינים: 'זה לא יאומן שכאן בחדרה, יש מקום תורה מיוחד כזה'. רבני הישיבה הציגו בפניו את קובץ החבורות שיראה בקרוב אור לזכר מרן רבן של ישראל רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זיע"א.

לאחר מכן מסר ראש הישיבה שיחה בהיכל הישיבה, במהלך השיחה עמד על הצורך של כל בחור ובחור להאמין שיש לו יכולת מיוחדת לצמוח לתלמיד חכם. 'גדולי ישראל לא צמחו בזכות הכישרונות שלהם, אלא רק בזכות העמל שלהם. כמאמר חז"ל 'יגעת ומצאת תאמין. כל בחור אם יעמול וישקוד על אדני התורה יוכל גם הוא להיות אחד מגדולי הדור ממש'.

לאחר השיחה עברו הבחורים והתברכו אחד אחד באופן פרטי לקבל את ברכתו של רבי שרגא שטיינמן.

לקראת סיום הביקור בישיבה, נועד ראש הישיבה לדיון חינוכי עם צוות הישיבה שנועץ בו בשאלות חינוכיות הנוגעות לגידול בני התורה והדרכתם בעצה ותושייה. ראש הישיבה הדגיש את החשיבות שיש לתת לכל בחור ובחור 'חלילה להקניט בחור ברבים, גם במקרים שיש צורך להעיר וכדומה, יש לעשות זאת בצנעה שלא יבוש הבחור מפני אחרים'

עם סיום ההתייעצות החינוכית, ליוו רבני הישיבה את ראש ישיבות 'אורחות תורה', שהוא מציין לשבח את מראה פניהם של בני הישיבה שכולו אומר 'בני תורה אנחנו' 'אשריכם שאתם מגדלים בני תורה כאלו' סיים ראש הישיבה את ביקורו המרגש בהיכל הישיבה, שרבני הישיבה מודים לו מאוד על המסירות להגיע ולחזק את תלמידי ורבני הישיבה.

השארת תגובה