'המציאות הכלכלית של הישיבות אכזרית'

חצי יובל שנים לאחר פטירתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבעך זיע"א נחשף המכתב שבו ביקש לפצות את עולם הישיבות על השחיקה בשער הכסף

יצחק טרכטנגוט
יצחק טרכטנגוט

חצי יובל שנים לאחר פטירתו של מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אוירבעך זיע"א, חושף ארכיון הג'וינט מכתב שכתב מרן הגרש"ז להנהלת הג'וינט ובו בקשה לפצות את עולם התורה על השחיקה של הלירה בשנת תשל"ח, בעקבות פיחות עליו החליטה הממשלה כאמצעי להתמודד עם המשבר הכלכלי החריף שפקד בשעתו את כלכלת ישראל.

על המכתב אותו כתב הגרש"ז, חתם מרן גם מרן הגרא"מ שך זיע"א, שעמד ביחד עם הגרש"ז בנשיאות ועד הישיבות, שבאותם הימים נשא גם בנטל הכלכלי של אחזקת עולם התורה. במכתבם מבקשים גדולי ישראל מארגון הג'וינט, שיגדיל את תקציב עולם התורה בשל 'המציאות האכזרית' כלשונן שבה נמצאים הישיבות בשל המשבר הכלכלי.

'המהפך במישור הכלכלי והכספי שפקד השבוע את הארץ מעמיד את הישיבות, שגם מקודם לא שפר חלקן, בפני מציאות אכזרית מבחינת היכולת לכלכל את הוצאותיהן, הנמצאות בגידול מתמיד רב ממדים, ביחוד בתקופה האחרונה' נכתב במכתב שנשלח לארגון הג'וינט בשנת תשל"ח.

מרן הגרש"ז מוכיח במכתבו בקיאות כלכלית בשערי המטבעות ומציע לארגון הג'וינט לשפות את הישיבות על ידי הצמדת הקצבה שניתנת לישיבות לשער הדולר. 'התופסת שהג'וינט יקבל משינוי ערך המטבע יועמד לזכות ולחלקן של הישיבות', מציע הגרש"ז לארגון את הדרך הנכונה לסייע לעולם התורה שסבל באותה שעה באופן קשה מאוד מהפיחות בשער המטבע שיזמה הממשלה כדרך להתמודדות עם המשבר הכלכלי.

פרסום המכתב עורר הדים רבים, שכן הוא חושף את עומק התמיכה שהעניק הארגון הג'וינט לעולם התורה והישיבות באותן השנים, תמיכה שעזרה וסייעה לפיתוח עולם הישיבות והכוללים במשך שנים רבות. בארכיון הג'וינט נמצאים אלפי מכתבים של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות שהסתייעו בארגון במשך עשרות שנים. לאחרונה נעשו פעולות סידור בארכיון על מנת לחשוף את המכתבים בעלי החשיבות ההיסטורית לציבור הרחב.

מנהל תוכניות חרדים בג'וינט ישראל יצחק טרכטינגוט אמר בעקבות חשיפת המכתב: גם כיום אנחנו בג'וינט ממשיכים את העשייה האדירה שסייעה בהקמתו וביססו של עולם התורה בארץ ישראל בשיתוף פעולה מלא עם גדולי ישראל זיע"א. גם כיום אנחנו מעלים על שולחנם של גדולי ישראל שמנחים את דרכינו בכל השאלות בדרכי התמיכה והסיוע הנכונים ללומדי התורה'.

השארת תגובה