גדולי ישראל חגגו עם ישיבת חיי תורה

מעמד מרומם בישיבה גבוהה חיי תורה סיום הש"ס ע"י אחד מתלמידי הישיבה בשילוב שמחת השבע ברכות לבת רו"מ הישיבה איש החינוך הרה"ג רבי יעקב הולצמן

בהתרגשות גדולה ובשמחה של מצווה נחגג בהיכל ישיבה גבוהה "חיי תורה" מעמד מפואר ומרומם סיום הש"ס ע"י הבה"ח כמר שמואל בנימין בוקסבוים אשר נלמד ביגיעה עצומה במשך כמה שנים ועתה זכה לברך על המוגמר לסיים כל הש"ס,  המעמד המרגש נערך  בליווי כלי שירה וזמרה כראוי לכבודה של תורה, בשילוב שמחת השבע ברכות לבת רו"מ המוסדות איש החינוך הרה"ג יעקב הולמן

במעמד השתתפו אדמו"ר מפינסק קרלין, אדמו"ר מזוויעהל,  רבי חיים וייס מרא דאתרא דביתר, הרה"ג רבי מרדכי מינצברג רבם של קהילת המתמידים, אדמו"ר מחוג חתם סופר, הגה"צ ר' דוד משה רוזנבום אב"ד חסידי קרעטשניף, הרה"ג רבי אברהם שרגא רב דחסידי צאנז ביתר וחבר הבד"צ ביתר, ועוד רבנים ואישי ציבור.

האדמו"ר מפינסק קרלין שיבח בדבריו את תלמידי הישיבה אשר פקיע שמיה כבית היוצר לבחורים ההוגים בתורה גם בשנות הקיבוץ ואמר ששמחת הסיום הוא שמחה של כל תלמידי הישיבה שאחד מבני החבורה מסיים הש"ס.

לאחמ"כ נתכבד האדמו"ר מזועיהל לברך ברכת קודשו ואמר שידוע מספרים הקדושים עה"פ כי יקח איש אשה חדשה שהכוונה על התורה הק' שהלומד תורה התורה בבחינת אשה ללומד ובכך קישר במתק לשונו שמחת סיו"ם הש"ס ושמחת הש"ב בבית רו"מ המוסדות.

כאן נערך מעמד הסיום וההדרן בהתרגשות עצומה ולאחר הקדיש יצאו מרנן ורבנן וצוות הישיבה והתלמידים בריקוד נלהב לכבוד התורה בשבח והודיה להשי"ת שהגיענו עד הלום.

אז נשא דברים חוצבי להבות אש המרא דאתרא הגר"ח וייס שאמר בהתרגשות שזכיה גדולה זכתה העיר ביתר שישיבת חיי תורה שוכנת בתוכה וזה מגדל אור ששופע ומאיר על כל העיר, וזוהי זכות עבורו להשתתף בראשית נשיאותו בישיבה הק', כן הפליג בשבח ראש הישיבה אשר פקיע שמיה כגדול בתורה ובהפצת תורה וחסידות ברחבי תבל.

רבם של קהילת המתמידים הגר"מ מינצברג הרחיב בדברו על ההתרגשות לראות בחורי חמד שכבר מסיימים ש"ס והרחיב בשבח רו"מ הישיבה שידוע כמחנך וותיק ואיש חינוך מוסמך בחסד עליון, ובחכמה ובתבונה הולך לפי רוחו של כל אחד ואחד וכבר זכה להדריך ולהעמיד לגיונות של בחורי חמד בדרך התורה והיראה בדרך ישראל סבא.

אב"ד קרעטשניף הגרד"מ רוזנבוים נתכבד לשאת המשא המרכזי והרחיב ע"פ דברי הנועם מגדים בפרשת השבוע עה"פ מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי, שהכוונה שגם בזמנים שנראה שאין זה מהימים המוצלחים אדרבה אז זוכה להתעלות יותר ויותר.ובזה הקב"ה חפץ ביותר וזה הכוונה בכור בניך תתן לי

בברכת המזון נתכבד מסיים הש"ס הבה"ח כמר שמואל בנימין בוקסבוים, ולאחמ"כ פצחו בריקוד ובמחול לשמחת התורה והוגיה בטהרה.

המעמד הסתיים בהתרגשות גדולה ובהרגשה שטוב טעם התורה ישאר לעולמי עד.

כן השתתפו במעמד רבני ורמ"י השיבה אשר מוסרים נפשם להצלחת כל תלמיד ותלמיד ה"ה הרה"ג רבי יצחק יהודה טווערסקי מנהל רוחני, הרה"ג רבי מרדכי למברגר משגיח רוחני בישיבה,  והמג"ש הרה"ג רבי ישראל שטרנבוך, הרה"ג רבי משה הולצמן, הרה"ג רבי ברוך ברנשטיין, הרה"ג רבי יעקב זייבלד והמשגיחים הרה"ג רבי משה חיים בלוי, הרה"ג רבי אברהם אייזנשטיין, והנו"נ הרה"ג יצחק בלוי והרה"ג יעקב בלוי.

תגובה אחת
  1. בצוות שם של חיי תורה, יושבים גאוני עולם, חכמי היהודים!
    שילוב שבע ברכות בסיום מסכתא – דוגמא לעוד רעיון גאוני.

השארת תגובה