110 שנה לטעלזער: הצאצאים ימריאו לקברו

ראשי ישיבת 'עטרת שלמה' בראשות הגרש"ב סורוצקין יעלו לציונו של הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ראש ישיבת טלז – למעמד תפילה נשגב ביום היארצייט שלו

על הקבר
על הקבר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לרגל 25 שנים לישיבת 'עטרת שלמה', ראשי הישיבה בראשות הגרש"ב סורוצקין יעלו לציונו של הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ראש ישיבת טלז – למעמד תפילה נשגב ביום היארצייט של מייסד וראש ישיבת טלז, הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל שכעת מציינים בעולם היהודי 110 שנים לפטירתו.

את המסע המרגש יובילו ראשי הישיבה, צאצאיו של ממייסדי עולם התורה בגולת אריאל, הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, והגאון רבי שלום בער סורוצקין וראש הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, יחד עם ראשי הישיבות לצעירים וראשי הכוללים שע"י 'עטרת שלמה'.

ציונו הקדוש של הגר"א גורדון ידוע כמקום המסוגל לישועות מעל דרך הטבע. במשך שנים רבות נכדיו עולים לציון הקדוש ומעתירים שם בתפילה ורואים ישועות גדולות. בקרב בני המשפחה מסתובבים מפה לאוזן לא מעט סיפורי מופת מפעימים על מי שעלו לציון הקדוש בעת צרה וצוקה שפכו צקון ליבם בתפילה ובתחנונים אצל הסבא הגדול.

לאחרונה החלה השמועה להתפשט בקרב מעגלים נוספים, ויהודים מכל רחבי אירופה היהודית החלו נוהרים לציון הקדוש. בשנה האחרונה אף אורגנו הסעות בכל ראש חודש לציון הקדוש מהריכוזים היהודיים באנגליה, מלונדון ממנצ'סטר ומגייטסהד, ואף מאירופה היהודית כולה. בשנה האחרונה התפרסמו בעיתונות היהודית באירופה לא מעט סיפורי מופת על יהודים שזכו באופן פלאי לישועות גדולות, אצל מי שמסר נפש על התורה, כפשוטו ממש.

סיפור פטירתו של הגר"א גורדון הוא טראגי ביותר וקשור בסיפור הישרדותה של ישיבת טלז המעטירה. בשנת תר"ע, כאשר ישיבת טלז נקלעה לקשיים, יצא ראש הישיבה הגר"א גורדון במסירות נפש ממש, למסע מיוחד באירופה להצלת הישיבה. תוך שהוא מסב במסיבת אלופי וגדולי העיר, שנתאספו אליו לטכס עצה, קרס תחתיו ונסתלק בחטף לבית עולמו כשהוא בן 69 שנים ובשיא כוחו.

אירופה היהודית הוכתה בתדהמה, ובהלווייתו, שכמותה לא נראתה עד אז באנגליה היהודית, נטלו אז לדברי רבי זלמן סורוצקין, כ-70 אלף איש, ובתוכם רוב ככל רבני אנגליה והסביבה. הספדו של הגאון רבי שמואל יצחק הילמן, לימים חבר ביה"ד בלונדון, התפרסם אז בכל העולם היהודי. הוא קרא על הנפטר את דברי יוסף הצדיק: "כי גנוב גונבתי מארץ העברים – וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור" קרא הרב הילמן והמשיך: "התגנבתי מרוסיה – שם רוב היהודים, ועוד לא הספקתי לעשות כאן כלום למען התורה רק שמו אותו בבור, בקבר", וגעו כל העם בבכייה.

הקהילה בלונדון הקצתה לו חלקה מיוחדת ואהל מיוחד על קברו. בהספדים שנערכו בימי השבעה והשלושים עוררו את הציבור עבור ישיבת טלז, ונאסף אז סכום רב לפרוע את חובותיו להחזיק את הישיבה.

השארת תגובה