מינויים חדשים במטכ"ל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שר הביטחון, נפתלי בנט, אישר את המלצת ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, לשורת מינויים במטה הכללי:

לתפקיד מפקד פיקוד המרכז ימונה מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי.

לתפקיד מפקד פיקוד העורף ימונה ראש מטה זרוע היבשה, תת-אלוף אורי גורדין שיועלה לדרגת אלוף.

לתפקיד ראש אגף אסטרטגיה ואיראן ימונה ראש החטיבה האסטרטגית, תת-אלוף טל קלמן שיועלה לדרגת אלוף.

לתפקיד ראש אגף בניין הכוח ימונה ראש מטה חיל האוויר היוצא, תת-אלוף תומר בר שיועלה לדרגת אלוף.

המינויים ייכנסו לתוקפם בחודשים הקרובים.