נוטריון איטלקית לעסקים

מפת איטליה
מפת איטליה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נוטריון איטלקית (ונוטריון בכלל) עוסקים בעניינים מגוונים, אך באותה העת הם קשורים בעסקים בקשר משמעותי ובל ינתק. לא רבים יודעים זאת, אבל התרומה של נוטריון איטלקית (ונוטריון בכלל) לתחום העסקים היא גדולה ביותר. לא נפריז אם נאמר, כי עסקאות רבות מאוד לא היו יכולות להתבצע ללא נוטריון. תארו לעצמכם מצב שבו עסקאות מסחריות אינן יכולות להתבצע, כיצד היה הדבר יכול להשפיע על המסחר. לכן תפקידו של הנוטריון בהקשר של עסקים הוא קריטי ממש. נציין, כי באומרנו "נוטריון איטלקית" אין כוונתנו לנוטריון שונה מהנוטריון ה"רגיל" שאנו מכירים. מדובר באותו נוטריון ממש, אם אותן סמכויות.

באומרנו "נוטריון איטלקית" כוונתנו, כמובן, לנוטריון אשר דובר את השפה האיטלקית (להלן ולעיל "נוטריון איטלקית". במאמר קצר זה, נעסוק בקשר ובתרומה של נוטריון איטלקית לעסקים.

מהו נוטריון איטלקית?

תנאי ראשון ומקדמי להיות אדם נוטריון (וגם נוטריון איטלקית) הוא היותו עורך דין שעסק בעריכת דין עשר שנים או יותר. על עורך הדין לפנות למחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים ולהגיש בקשה לקבל הסמכה לנוטריון. אם עורך הדין עומד בכל התנאים ואחד החשובים שבהם הוא היעדר הרשעות אתיות, יכול עורך הדין לבצע השתלמות של נוטריונים לפי מתכונת שאושרה על ידי משרד המשפטים. לאחר עמידה בכל התנאים וביצוע ההשתלמות המיוחדת לנוטריונים, משרד המשפטים מפרסם ברשומות את שמו של הנוטריון ואם אין התנגדות למינויו כנוטריון, הוא מקבל רישיון נוטריון.

מהם תפקידיו של נוטריון איטלקית

כפי שציינו לעיל, תפקידיו של נוטריון איטלקית עם מגוונים. נציין כאן מספר תפקידים שמוסמך נוטריון איטלקית לבצע. הנוטריון מוסמך לאמת חתימה, תצהיר, הסכם יחסי ממון (לפני נישואין), לאמת תרגום משפה לשפה, לאמת צוואה, לאמת חיים ועוד. ניתן לתאר בהרחבה את כל אחת מסמכויותיו השונות של הנוטריון, כך קצרה היריעה מלהרחיב על כך כאן.

נוטריון איטלקית ועסקים – מה הקשר?

כפי שציינו לעיל, אחת מסמכויותיו של הנוטריון היא לאמת חתימות. אימות חתימות הוא אחד העניינים החשובים שמבצע הנוטריון בהקשר של עסקים. למשל, הנוטריון מאמת חתימות על הסכמים באיטלקית, על תצהירים משפטיים באיטלקית ועוד. כמו כן נוטריון איטלקית מאמת תרגומים מעברית לאיטלקית ומאיטלקית לעברית (וכן תרגומים בשילוב עם שפות נוספות). אימות חתימות ואימות תרגומים הם חשובים ביותר לעסקים משום שבלעדיהם לא יכולות להתבצע עסקאות רבות, בייחוד עסקאות בינלאומיות.

השארת תגובה