משטרת ישראל: מסרו מידע ש'לא משקף נכון'

נקיטת צעדים פיקודיים כנגד ראש יחידת תביעות במשטרת ישראל בגין מסירת מידע שאינו משקף נכונה את המפורט בחומר החקירה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט