הרוסים חגגו את 'סיום התניא'

בראשות רבה הראשי של רוסיה • ברוב עם נחגג במוסקבה סיום מסכת ברכות, מסכת ראש השנה ותניא קדישא • בשילוב התוועדות חסידית לרגל יום היארצייט כ"ב בשבט

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בבירת מדינת רוסיה, נאספו המוני יהודים וחגגו חגיגה משולשת, לאחר שעמלו ויגעו, מצאו ושמחו בשמחת גמרה של תורה, שנערכה כנאה וכראוי לתורה ולומדיה, ברוב עם ובפאר והדר, בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", בו נערכים שיעורי תורה רבים ומגוונים בנגלה וחסידות, בשפה רוסית המקומית ובלשה"ק, לצדם של עשרות מנייני תפילה מעלות השחר עד חצות הליל, תחת שרביטו של הרב הראשי לרוסיה והמרא דאתרא רבי בערל לאזאר, העומד על גבי הגבאים ומנהלי 'מרכז שיעורי תורה', להרבות ספסלים בבית המדרש, בתורה ובתפילה, לכל יהודי באשר הוא.

את סיום ספר התניא קדישא, ערך הרב הראשי, המוסר שיעור עיוני בספר קדוש ויסודי זה, שיעור הנמשך זה כעשור של שנים ומשתתפים בו קהל גדול וחשוב מבין יהודי מוסקבה, בהם אישי ציבור, פרופסורים, אנשי שם ונגידי עם, לצד עמך ישראל הצמאים לדברי אלוקים חיים.

בסיום מסכת ראש השנה, כובד המגיד שיעור המסור הרה"ג ר' יוסף יצחק מרזל, רב וועד הכשרות שע"י הרבנות הראשית לרוסיה, המוסר שיעור בלשה"ק מדי בוקר, ובמסגרתו, סיימו לימוד בעיון במסכתות רבות מהש"ס.

ואת הסיום על מסכת ברכות, ערך מנהל הקהילה היהודית במוסקבה, הרה"ח ר' מרדכי אברהם ויסברג, המעביר שיעורים קבועים ליהודים שזה מקרוב ומרחוק באו, וזוכים כעת לראשונה בחייהם לטעום את טעמה המתוק של תורת חיים.

משה אמ״ת ותורתו אמ״ת – הטעים מנחה האירוע הרב ויסברג, בציינו דבר נפלא, אשר האות הראשונה של מסכת ראש השנה היא א׳, האות הראשונה במסכת ברכות היא מ׳ והאות הראשונה בספר התניא היא ת׳ – תורת אמת לעם אמת, אשר זוכה ללמוד לאמיתה של תורה בדרך החסידות המסורה, במקום שבו היא נלמדה וקוימה במשך שנים רבות, במסירות נפש כפשוטו וכעת עולם התורה והחסידות פורח ועולה, בזכותם של מאות שלוחי הקודש של הרבי מליובאוויטש זי״ע, הפזורים בכל ערי רוסיה.

הנגיד מר ברוך בן-ציון גורביץ, נשא דברי ברכה והציג הסט החדש של "שיעורי בספר התניא" שתורגם כולו לראשונה לשפה הרוסית ע"י הוצאה לאור "יחד", והודפס בחסותו בששה כרכים מפוארים.

סעודת המצווה לכבודה של תורה ולומדיה, שולבה בהתוועדות חסידית גדולה, לציון יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע״ה, ולאחר חצות הלילה שב הציבור הגדול לביתו, בהחלטות טובות להרבות בלימוד וקיום התורה ומצוותיה בהידור.

השארת תגובה