שבתות בצל רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בעיצומם של ימי השובבים ורום מעלתם לחיזוק והתעלות מיוחדת, מתארגנת קבוצה מיוחדת לנסיעה ייחודית לשבות את אחת משבתות סיום ימי השובבי"ם, בצלו של פועל הישועות הרה"ק רבי ישעיל'ה מקערעסטיר זיע"א, בשבת של התעלות והתרוממות מיוחדת ע"י ארגון מוסדות מעיין הישועות –ר' ישעיהלעס גאסט הויז בהנהלת הרה"ח ר' משה יוסף פרידלנדר שליט"א. השבתות המיוחדות יתקיימו בשבתות קודש הבעל"ט פרשת יתרו ופרשת משפטים– המסיימות את ימי השובבי"ם.

סגולת הרה"ק רבי ישעילה נודעה ברבים כמופת ואות לישועה פרטית ובפרט בענייני פרנסה, כאשר אלפי אנשים מכל תפוצות ישראל מעידים נאמנה על אות ומופת, כאשר זכו לישועה פלאית בזכות התפילה בציון הקדוש של מי שנשא במשא צרתם של ישראל ועמל בכל כוחו להחיות רוח שפלים ולב נדכאים ולחלק מזון בשפע ובהרחבה לכל דכפין כאשר הגיד 'לשובע ולא לרזון' וכאשר העיד כפלא והפלא למי שימשיך את עמל קדשו בהאי עלמא.

ארגון מעיין הישועות הפועל בצמידות לציון הקדוש, ומחלק כל השנה לרבבות ישראל מזון בשפע ובהרחבה לכל דכפין, אוכל כיד המלך כאשר המה ממשיכי דרכו בקודש להחיות רוח שפלים ולהחיות עם רב.

הנסיעה המיוחדת כוללת שבת התעלות מיוחדת בצילא דמהימנותא, שבת של רוממות ודבקות במשעולי חייו של איש האלוקים, בהשתפכות לב ונפש בתפילה ורוממות 'במקום אשר נגלו הא' לחוזיך וצירייך' יחד עם אירוח מלכותי קסום ונפלא כמיטב המסורת, בשפע ובהרחבה אדירה כאשר ציווה לאוחזים בעץ החיים.