הממשלה מבקשת להכריז: מצב חירום

הבוקר תדון וועדת החוץ והבטחון של הכנסת בבקשת הממשלה להמשיך את הגדרת 'מצב חירום' השורר במדינה מאז הקמתה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט