אבידה: הגאון רבי צבי כהן זצ"ל

בבני ברק הלך לעולמו רב קהילת אהל אברהם הגאון רבי צבי כהן זצ"ל • המונים צעדו אחר מיטתו, בראשות גדולי ישראל אליהם היו קשור בלב ונפש

הרב צבי כהן
הרב צבי כהן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

קהל אלפים בראשות מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, גדולי תורה וראשי ישיבות, רבנים ודיינים, ליוו למנוחות בכאב וביגון קודר את הגאון רבי צבי כהן זצ"ל, ממהדירי תורת ההלכה בדור האחרון בעשרות חיבוריו הייחודיים, ורב קהילת אהל אברהם בב"ב, שנסתלק לאחר מחלה קצרה בשנתו הע"ו.

הגר"צ זצ"ל נולד בכ"ו אדר תש"ד בירושלים לאביו הג"ר דב זצ"ל מיקירי אנשי ירושלים של מעלה, ולאמו מרת זהבה ע"ה לבית רקובר, ובבית גדול לד' ולתורתו התחנך במסורת אבותיו הגדולים בתורה ויראת ד' צרופה.

בילדותו התחנך בירושלים, ולאחר מכן עלה ללמוד בישיבת אור ישראל בפ"ת, שם התחבב על רבו הגאון רבי יעקב ניימן זצוק"ל, ולאחר מכן המשיך לישיבת פוניבז' לצעירים, שם נקשר עמוקות במרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

לאחר מכן עלה ללמוד בישיבת באר יעקב שם התחבב עד מאד על ראשי הישיבה הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל והמשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצוק"ל עמו היה קשור בלב ונפש כל ימיו, ועד מהרה נודע כאחד מהאריות שבחבורה. לאחר מכן עלה ללמוד בישיבת פוניבז' שם נקשר בראשי הישיבה ונודע בשקידתו ויגיעתו העצומה בתורה, לצד ידענותו המופלגת בהלכה ויראתו המיוחדת שהיתה לשם דבר.

עם הגיעו לפרקו נישא בשנת תשכ"ז לרעייתו הרבנית אילה שתחי' לבית שוייצר, ומאז התגוררו בבני ברק סמוך ונראה למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי עמו היה קשור בלב ובנפש, ואף זכה ששר התורה עבר על חלק מספריו והאיר את דבריו עליהם להלכה.

בני המשפחה מספרים, כי את ספריו הצליח לחבר רק בזכות שעמל בכל ימיו ביגיעה רבה ובהתמדה מופלגת, ובד בבד היה בקשר מתמיד ורצוף עם גאוני ההלכה החל מהמנחת יצחק הגרי"י וויס זצוק"ל, ומרנן הגרש"ז אויערבאך והגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ומאוחר יותר עם מרנן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, הגר"נ קרליץ זצוק"ל ויבלחט"א עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, שעמהם היה נועץ בכל דבר הלכה להוציא לאור בתכלית הדקדוק לאמיתה של תורה.

לפני ל"ג שנים נקרא לכהן כרב קהילת 'אהל אברהם' במערב בני ברק, לצד היותו רב ביהכ"נ ברח' גולומב בר"ג, ושם הרביץ תורה ויראה, והשקיע עצמו במסירות נפש להעמיד אורחות התורה והחינוך בקרב בני קהילתו בכל מקצועותיה. היה אהוב על כל הציבור והתמסר רבות להיטיב לכל אחד ולבא לקראתם, כשהוא דואג לחיי הקהילה להרבות שיעורי תורה ודקדוק הלכה ככל הניתן.

מידותיו המופלאות היו לשם דבר, והוא נודע בהארת פניו לכל אדם, וכל ימיו טרח להכיר טובה ולא להטריח איש, וענוותנותו היתה לשם דבר.

באחרונה נחלה, ותוך זמן קצר השיב נשמתו לבוראה, במעמד בני המשפחה למגינת לב.

בהלוייתו שיצאה מבית מדרשו 'אהל אברהם' הספידוהו תמרורים הרבנים הגאונים: בנו רבי ישראל, רבי שמואל אליעזר שטרן, רבי צבי רוזנברג, ובנו רבי אריאל. לאחר מכן המשיך מסע ההלויה לעבר ביהמ"ד לדרמן, שם הספידוהו גיסו הגאון הגדול רבי יהודה עדס, אחיו רבי שמחה, רבי מנדל לובין, בנו רבי חיים וחתנו רבי יעקב ירוחם קצנלבויגן, שדיברו כולם אודות שקידתו בתורה ובהלכה, והפצת התורה ובהלכה בכל מקום במסירות נפש, לצד שיעוריו הרבים וספריו הרבים שזיכו את הרבים כל ימיו. לאחר אמירת הקדיש המשיך מסע ההלויה לבית החיים ויזניץ שם נטמן.

הותיר אחריו את רעייתו הרבנית שתחי' שעמדה לימינו בכל מפעלותיו במסירות נפש, ואחיו הרבנים הגאונים מרביצי תורה והלכה ואחותו הרבנית עדס שתחי' והרבנית אלשטין שתחי', ובניו הרבנים הגאונים: רבי ישראל מרבני הוד השרון, רבי חיים מחשובי הלומדים בב"ב ומ"מ ברבנות ביהכ"נ גולומב, רבי אריאל ממלא מקומו בקהילת אהל אברהם.

 

השארת תגובה