עצרת זיכרון בחינוך העצמאי

במלאות ה'שלושים' לפטירת הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, התכנסו חבריו לעבודת הקודש בבית 'החינוך העצמאי' והעלו זיכרונות מפועלו למען ילדי ישראל

זוכרים בחינוך העצמאי
זוכרים בחינוך העצמאי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ידידיו ומוקיריו של יו"ר החינוך העצמאי הרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, בהם חברי הנהלת העמותה, ראשי החינוך העצמאי ואגפיו ובראשם המנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין ובנו הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון, השתתפו בעצרת זיכרון והתעוררות לקראת ה'שלושים' לפטירתו, שנערכה באולם הכינוסים המיתולוגי בבית החינוך העצמאי בירושלים, האולם בו התארחו בעבר במסגרת ישיבות הנהלה חברי מועצג"ת גאוני וצדיקי הדור הקודם זי"ע, ובו גם זכה היו"ר זצ"ל לארחם ולשמשם במשך שנים רבות.

את המעמד פתח והנחה מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין, שעמד על מטרת ההתכנסות לזכרו של רבי אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, להבעת הכרת טובה על "מסירותו המופתית למען קיומו, ייצוגו, והתפתחותו של החינוך העצמאי, בארבעים שנות פעילותו במקום קדוש זה, כשהוא משמש מגדלור חינוכי רב השראה והשפעה לכלל החינוך בארץ ישראל. יש את החינוך העצמאי לפני פטירת היו"ר הבלתי נשכח ויש את החינוך העצמאי לאחר מכן".

הגאון רבי יוסף אפרתי שירטט קוים לדמותו של המנוח ז"ל שהוא היה כהגדרתו ה"מהות של החינוך העצמאי" מתחילת דרכו ועד היום הזה, והתעכב על פעילותו הבלתי נלאית בארץ ובעולם למען הצלת ילדי ישראל לאלפים ולרבבות במסגרת תפקידיו הרבים, ובעיקר כיושב ראש המערכת, והתמודדותו עם השאלות העקרוניות לגבי שיתוף פעולה עם השלטון.

בדבריו ציין את "התייצבותו הנלהבת במסי"נ כשומר פח השמן הטהור לכל דבר שבקדושה בכל המצבים ואפילו הקשים ביותר על מנת להבטיח את עתידו הרוחני". בציינו במיוחד את נאמנותו לגדולי ישראל זי"ע ויבדלח"ט בכל התקופות וכניעתו אליהם ללא כחל ושרק. "אנו רוצים להמשיך עם הפקדון שהותיר לנו" סיים הגר"י אפרתי את דבריו.

בשם המשפחה, נשא דברים נרגשים בנו הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון – ראש מרכז "שולחן שלמה" להוראה, שפתח בדברי הגמ' בשבת לפיהם "אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה" וציין שבאביו התקיימו שניהם, גם היה הגדול והותיק שבחבורה וגם החזיק עצמו קטן ולא התנשא על איש. רבו המנחמים שתיארו התייחסותו אליהם בכבוד למרות פער הגילאים העצום.

בדבריו הדגיש את אישיותו הרב גונית של אביו זצ"ל כפי שבאה לביטוי במגוון המנחמים וגדולי ישראל מכל החוגים שעלו במהלך השבעה לנחם, והדהימו בספרם על הצד הנסתר באישיותו. עובדים תיארוהו כ'כותל המערבי' לבעיותיהם האישיות גם בתחומים שאינם קשורים לעבודה. ממנו כמעט ולא שמעו בבית על עיסוקו זה, אבל לעיתים התקשה שלא לשתף ברגשותיו נוכח סיפוקו הרוחני העז, כשהיה משוחח איתו בדיוק אחרי שהוא סידר למישהו או למישהי את מה שהתבקש וככל שהדבר היה קשה ומורכב יותר, האושר שלו היה גדול יותר.

לסיום, חתם המנכ"ל הרב סורוצקין את המעמד בציינו כי "בכל מהלך השבעה נעשו פעולות במוסדות החינוך העצמאי כדי להעלות את זכרו ולעילוי נשמתו כאשר הבנים למדו משניות והבנות קראו פרקי תהילים לזכרו וכן ההנהלה תשב בקרוב ויוחלט על דרכים נוספות להנצחתו של המנוח זצ"ל באופן שיהיה לעילוי נשמתו בצורה הראויה ביותר".

השארת תגובה