בכירי 'החינוך העצמאי' ב"אהל מרים" ויז'ניץ

סורוצקין בויזניץ אלעד
סורוצקין בויזניץ אלעד
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ביקור רב רושם נערך בפרשת בא בבית הספר "אהל מרים" ויז'ניץ באלעד, על ידי הנהלת בכירי החינוך העצמאי, ובראשם המנכ"ל אליעזר סורוצקין וצוות משרדו, שבאו להתרשם בצורה ישירה מהפעילות החינוכית הענפה והמבורכת במקום, ואף לעמוד על צרכי בית הספר.

בית הספר שהצטרף לשורות החינוך העצמאי בשנת תשס"ו פרץ והתרחב לרוב, וכהיום מתחנכות ב-22 הכתות 613 בנות בליע"ה כמנין תרי"ג. כשעל גביהן צוות מורחב ומקצועי של מורות העושות עבודתן נאמנה לחינוך בנות ישראל לחיי תורה ויראת שמים בדרך המסורה לנו מורשה כמסורת אדמור"י בית ויז'ניץ לדורותיהם.

בראשיתו של הביקור התקיים מושב התכנסות לסקירת הפעילות החינוכית בביה"ס, ודיון על הצרכים והחזון העתידיים. המושב נערך בצורה חגיגית סביב שולחנות ערוכים כראוי וכנאה, באולם "אהל שרה" ע"ש הרבנית שרה וידר ע"ה שבמתחם קרית החינוך 'בנות ויז'ניץ'.

פתח את ההתכנסות וקידם בדברים חמים את המשלחת המכובדת, מנכ"ל המוסדות חיים מאיר כץ, שהזכיר את הפסוק בפרשה 'בנערנו ובזקננו נלך' הוא הסביר שחינוך הנוער – 'בנערנו', הם לפי 'בזקננו נלך' לפי הכוונת גדולי ישראל שליט"א. אשר כל זה מתבצע ע"י המנכ"ל אליעזר סורוצקין יחד עם שאר בעלי התפקידים שמנחילים את הדרך והמסורת לפי הכוונתם של גדו"י. בדבריו גם שיתף על הליכי התכנון המעשיים לבניית שתי קומות במבנה בית הספר שתהוונה אי"ה מענה מושלם לצרכי ביה"ס, התכנית גם תביא לפינוי הכתות במבנים היבילים המעטות שנמצאות עדיין במתחם, והודה על כך גם לראש העיר ישראל פרוש.

מנהלת בית הספר הרבנית ח. ווייס, נתנה סקירה מקיפה ומעמיקה על הפעולות החינוכיות והחברתיות הנערכות בבית הספר, והביעה את תודת ההנהלה החינוכית לאורחים ולמנהלות המחלקות שנענות לכל הצרכים. היא הצטרפה לשבחים שהרעיף המנכ"ל כץ על מנכ"ל החינוך העצמאי בהיותו אוזן קשבת לכל נושא.

לאחר דברי המנהלת הוקרנה במקום מצגת מקצועית שהיטיבה להעביר מסר מדברי בעל ה'ישועות משה' זי"ע על שלושת שלבי החיים של האדם, ערב, מועיל וטוב, ונתנה חשיפה רחבה על הפעולות הננקטות בבית הספר בחינוך הבנות בשלושת נושאים אלו. האורחים התרשמו עמוקות מהמצגת, והביעו את התפעלותם מגודל ההשקעה של ההנהלה החינוכית של בית הספר.

בנאומו של ראש העיר ישראל פרוש הוא הביע את רגשי לבבו נוכח ההשקעה האדירה גם בתחומי הנקיון ותחזוקת המבנים, זאת בנוסף להשקעה בפעילות החברתית והחינוכית כפי שהוא נחשף במהלך כל השנה. וציין שקרית החינוך 'בנות ויז'ניץ' מהווה דוגמה למופת בעיר, ולכבוד הוא לו לבקר במתחם.

הסמנכ"ל מנחם מנדל אייזנברג, שזכה לשבחים רבים על מעורבותו ופעילותו לטובת בית הספר, השלים את הפסוק בפרשה 'בבננו ובבנותנו נלך' והזכיר מאמרותיו של בעל ה'ישועות משה' זי"ע על הצורך וחשיבות חינוך הבנות, שלא די להסתפק בחינוך הבנים בישיבות, אלא צריכים להשקיע בד-בבד גם בחינוך הבנות, להקמת בית נאמן בישראל על דרך המסורה.

מנכ"ל החינוך העצמאי אליעזר סורוצקין, סיפר בהתרגשות על ביקוריו בקודש פנימה אצל מרן אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ בענייני חינוך בנות ישראל, ועל שמחתו להיות שליחם של גדולי ישראל שליט"א בחינוך הבנים והבנות. הוא הביע את התרשמותו ממה שראה ושמע על פעולות בית הספר, והודיע כי ישמח להמשיך לסייע בכל דבר לטובת קידום צרכי בית הספר.

הוא הביע הערכה למנכ"ל ויז'ניץ באלעד חיים מאיר כץ כשהוא מגדירו כמלאך המכה על הקדקוד ואומר גדל, וכן למפקח החינוכי שליחו של אדמו"ר שליט"א הרה"ג ר' חיים שרגא ניהוז שליט"א. כמו"כ העלה בהערכה רבה את המנהלת החשובה הרבנית ווייס תחי', שמנצחת על המלאכה ביד רמה יחד עם הצוות העומד לעזרתה.

בכינוס הועלה זכרו של יו"ר החינוך העצמאי אברהם יוסף ליזרזון שנפטר החודש, שהיה קרוב מאוד להנהלת רשת המוסדות באלעד. הועלו על נס פעליו לטובת שמירת החינוך הטהור לבני ובנות ישראל. יהי זכרו ברוך.

בביקור השתתפו עוד: אברהם שוורץ, משנה למנכ"ל, שלמה שלומוביץ, מנהל המזכירות הפדגוגית יאיר יפה, ראש מטה לשכת המנכ"ל, בני הריס, עוזר המנכ"ל, בערל אשר, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק החינוך, אבי שטרן, חבר מועצת העיר, מרדכי בארי, מנהל מחלקת החינוך, צוות העוזרים של האורחים המכובדים ומנהל 'בנות ויז'ניץ' אלעד בנימין פרידמן שפיקד על מלאכת ארגון הביקור. כמו"כ גב' אלטמן, מנהלת לשכת המנכ"ל, גב' קופשיץ, מנהלת מח' שרותי חינוך רווחה, גב' ויינברג, מנהלת מח' תקן וארגון, גב' רבינוביץ מפקחת החינוך המיוחד, גב' בובליל וגב' פרידמן מפקחות פדגוגיות.

השארת תגובה