'דרכי נועם' בחיפה חגגו עם 'עבודה זרה'

מעמד סיום מסכת עבודה זרה בישיבת 'דרכי נועם' בחיפה בנשיאות הגרמ"מ שפרן ובראשות ראש הישיבה הגר"ש אטלס ובהשתתפות אדמו"רים, רבנים והורי הבחורים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה