תיעוד: ועידת 'יבואו טהורים'

וועידת יבואו טהורים של ציבור בני התורה בארץ הקודש למען ממלכת החינוך הטהור תלמוד תורה 'תפארת יעקב' בארץ ישראל

התרגשות בקהל משתתפים מכל רחבי הארץ, בעיצומו של מעמד וועידת 'יבואו טהורים' שהתקיימה ביום רביעי בירושלים, בראשות מרנן ורבנן גדולי הדור וראשי הישיבות שליט"א בנשיאות הגאב"ד הגר"צ פרידמן נשיא רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק.

לפעול ולהפעיל למען מגבית החירום 'פירותיך מתוקים' ט"ו-ט"ז בשבט תש"פ – 36 שעות התרמה להצלת ממלכת החינוך הטהור 'תפארת יעקב' בארה"ק.

היה זה מפגן רוחני יחד שבטי ישראל, עמדו הכל וצפו וספגו אל ליבם. מי שהיה שם, יודע. ומי שלא, לא יוכל להבין.

רגש מיוחד עוררה שירת הקודש שתיארה בחרוזים מרגשים את שרשרת החינוך במסורת, כאשר שאלת קיום ניצבת לנגדנו באשר ליציבות הכלכלית של ממלכת החינוך הטהור 'תפארת יעקב' בארה"ק.

השארת תגובה