לראות חילול שבת ולהתפלל בישיבה

הוראתו הברורה של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לתלמידי ישיבות לצעירים הדרים מעבר לכביש ז'בוטינסקי ולומדים בהיכלי הישיבות במרכז בני ברק

שערי תבונה
שערי תבונה

שאלה ששאל השבוע ראש ישיבת שערי תבונה הגר"א חדד שליט"א, את מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א "כאשר יש מהבחורים שגרים בקרית הרצוג ובשביל לבוא להתפלל בישיבה בליל שבת צריכים לעבור את כביש ז'בוטינסקי ולראות בעיניהם חילול שבת, האם עדיף להניח להם שיתפללו ליד ביתם או לדאוג שיגיעו לתפילה בישיבה"? ובאופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים ענה על כך מרן שליט"א: "גם בחורים משכונות אלו צריכים לבוא ולהתפלל בהיכל הישיבה, כי אין דבר יותר חשוב מלהתפלל בהיכל הישיבה בה לומדים תורה" !

ההוראה הנ"ל שמפרסמת עתה בפרסום ראשון, נידונה בכינוס חיזוק והכוונה שנערך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הנערכת כמידי שנה לצוות רבני ישיבת "שערי תבונה" לצעירים ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי אהרן חדד שליט"א, אשר מאז פטירתו של מייסד הישיבה מרן הגרמ"י ליפקוביץ' זצ"ל נטל מרן שליט"א על עצמו את נשיאות הישיבה, ומכריע בדעת תורה כיצד לנהוג בכל הנהגת הישיבה.

הוראה זו, היא אחת מתוך מקבץ נידונים שנידונו במשך זמן ממושך עם מרן שליט"א בשאלות הנוגעות להנהגת הישיבה, ומרן שליט"א ירד לפרטי הדברים והכריע בדקדוק כיצד לנהוג. דוגמא נוספת לשאלה שנשאלה, האם לעודד את הבחורים שהחלו ללמוד את הדף היומי בנוסף לסדרי הישיבה, וגם בזה מרן הביע דעת תורה באופן ברור, כי כדאי לעודד את הבחורים ללמוד מסכתות נוספות בתנאי קודם למעשה שמדובר בבחור שלומד זאת רק לאחר שבירר וסיכם את סדרי לימוד הישיבה באופן מושלם, וגם זאת אך ורק לאחר התייעצות עם רבותיו שבישיבה.

בקרוב יתפרסם כל הוראות מרן שליט"א בקובץ מיוחד שייצא לאור ע"י ישיבת שערי תבונה, בו יועברו בדקדוק רב כל הדקות הארוכות אשר בהן הורה מרן שליט"א מתוך חביבות ניכרת לרבני הישיבה שליט"א, בכל עניני עולם הישיבות.

השארת תגובה