ב'מעלות קדושים' סיימו את הש"ס

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד סיום הש"ס בבית מדרש מעלות קדושים בבני ברק: במעמד רב רושם ובהתרגשות מיוחדת התקיים מעמד סיום הש"ס בעיון לאברכי ובוגרי בית המדרש מעלות קדושים בב"ב בראשותו של רבי שמואל ניסים יונה, ראש בית המדרש.

המעמד התקיים במעמד הרבנים הגאונים שליט"א ובראשותם רבי שלמה יוסף מחפוד, ראש בד"ץ "יורה דיעה" בב"ב.

ובוגרי בית המדרש לדורותיו:
רבי חיים רבי.
רבי משה חזקיה.
רבי דניאל זר.
רבי גדעון רביוב.
רבי שמשון כהן.
רבי יוסף אהרונוב.

כמו כן, כיבד את המעמד בהשתתפותות גדליהו בן שמעון, סגן ראש העיר ב"ב.

אברכי הכולל וציבור בני התורה שהשתתפו במעמד הביעו את התרגשותם מהמעמד המיוחד שבו נאמרו דברי שבח והודיה להקב"ה על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקם ללמוד בבית במדרש את הש"ס בעיון הכולל מבחנים מידי חודש בחודשו על כל החומר הנלמד ובסיום כל דף הגיעו לאסוקי אליבא דהלכתא, מתוך עמל ויגיעה ובשקידה רבה.

בסיום המעמד הנפלא יצאו ציבור בני התורה בתחושת התרוממות רוחנית נפלאה מתוך פרקי שירה וזמרה כיאה לכבודה של תורה.

השארת תגובה