רק היום: סגולה לפרנסה

אמר רבי מנחם מנדל מרימינוב כי לקרוא את פרשת ה'מן' על סדר שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי בשבוע בו קוראים את פרשת 'בשלח' – זו הסגולה לפרנסה

כסף
כסף
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ספר 'הפרישה' אומר "כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו".

פרשת המן מלמדת שעם חיוב ההשתדלות לפרנסה צריך לדעת ולהאמין שפרנסתנו ומזונותינו מבורא עולם הזן ומפרנס לכל .

השארת תגובה