2019: יותר חרדים בשוק התעסוקה

נתוני התעסוקה של הלמ"ס המסכמים את הרבעון האחרון ואת שנת 2019 כולה מצביעים על בלימת הירידה בשיעור תעסוקת החרדים ועל עליה של קרוב ל2% בשיעור הגברים החרדים המועסקים

משרד
משרד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר דיווחים בשנת 2018 על בלימת העלייה בכניסת גברים חרדים לשוק העבודה, נתוני התעסוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון האחרון וסיכום שנת 2019, מצביעה על מגמת עליה בשיעור הגברים החרדים העובדים.

על פי נתוני הלמ"ס, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה ברבעון האחרון של שנת 2019 הן לפי ההגדרה המקובלת של מוסד לימודים אחרון שעמד על 54.2% והן לפי הגדרה עצמית שעומד על 55.8% מועסקים מקרב הגברים החרדים.

גם נתוני התעסוקה הכוללים את כל שנת 2019, מצביעים על מגמת עליה ועל בלימת הירידה שניכרה בשנת 2018. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנת 2019 הסתיימה עם עליה בשיעור התעסוקה ברמה של 1.3%-1.8%, בהתאם להגדרת החרדיות. לפי ההגדרה המקובלת של הלמ"ס, שיעור תעסוקה בשנת 2019 עלה משיעור של 50.2% לשיעור של 51.5%, בעוד לפי ההגדרה העצמית של המשיבים, הכוללת מספר חסידויות שאינן מוגדרות כחרדיות לפי הקריטריונים של הלמ"ס, העליה בשיעור הגברים החרדים העובדים חדה אף יותר, והיא עלתה לשיעור של 52.5% ביחס ל-50.7% בשנת 2018.

גם שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עלה לשיעור של 77.4% ביחס ל-76.1% בשנת 2018.

לדברי מרדכי פלדשטיין מנכ"ל קרן ק.מ.ח – קידום מקצועי חרדי: "הנתונים המעודדים המצביעים על עלייה גם בשיעור החרדים העובדים ברבעון האחרון ובסיכום השנה החולפת, מוכיחים שהישגים אמיתיים בשילוב החרדים בתעסוקה ניתן להשיג רק באמצעות פעילות סזיפית ועיקשת בהתאמת חליפת תעסוקה אישית לכל פונה.
"מסתבר שלמרות ניסיונות מצד גורמים פוליטיים וארגונים שונים המנסים להכפיש או לעשות רווח פוליטי ותדמיתי על גבו של הציבור החרדי, אין תחליף לפעילות שילוב החרדים בתעסוקה המובלת על ידי נציגי הציבור החרדי בעצמו תוך הבנת התרבות החרדית, הקפדה על שמירת הערכים החרדים ודיאלוג מכבד"

השארת תגובה