תמונות: הילולת רבי יצחק אייזיק מספינקא

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חסידים ואנשי מעשה השתתפו בהתכנסות השנתית של תלמידי וצאצאי רבי יצחק איזיק ווייס זצוק"ל בן האדמו"ר זי"ע מספינקא, ורבם של חסידי ספינקא בארה"ק, לסעודת הילולא לזכרו הבהיר ולהעלאת קוים לדמותו ובמשנתו.

סעודת ההילולא נערכה בביהמ"ד דחסידי ספינקא, ברחוב ראשית חכמה בעיה"ק ירושלים, נשאו דברים לזכרו הטהור בנו רב בית המדרש הרה"צ רבי נפתלי מנחם ווייס, וכן כמה מזקני החסידים. זכותו יגן עלינו.

לאחר סעודת ההילולא עלו בניו האדמו"רים והרבנים לקברו באוהל אדמור"י בית ספינקא בבית החיים סגולה בפתח תקווה, שם העתירו לישועת הכלל והפרט.

השארת תגובה