'ידין ידין' • שמחה בחצר צאנז ז'מיגראד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד קבלת פנים ומעמד ידין ידין לרבני "היכל הוראה דברי חיים" צאנז זמיגראד בהנהלת הרה"ג יחזקאל גרינפעלד.

במסגרת מסע האדמו"ר מצאנז זמיגראד בארה"ק התקיים מעמד ידין ידין לרבני היכל הוראה דברי חיים בהנהלת ראש הכולל הרה"ג יחזקאל גרינפעלד, אשר נבחנו על שו"ע חושן משפט אצל גדולי הרבנים בארה"ק, הרה"ג משה זאב זורגר, הרה"ג נפתלי נוסבוים, הרה"ג מנדל שפרן הרה"ג שמואל אליעזר שטרן רב מערב בני ברק, אשר הפליאו ידיעותם וסמכו ידיהם עליהם, ואף השתתפו במעמד, המעמד התקיים ביום חמישי פרשת וארא כ"ו טבת, באולמי בית ישראל, בהשתפפות מאות.

במעמד נשאו דברים כל הרבנים הבוחנים הרה"ג משה זאב זורגר, ר' נפתלי נוסבוים הרה"ג שמואל אליעזר שטרן, אשר דיברו במעלת רבני היכל הוראה, והפליאו ידיעותם בצורה מופלאה, אשר וודאי ראיים לדון ולפסוק הלכה בישראל.

את המעמד פיארו בהשתתפותם רבנים וביניהם הרה"ג חיים אורי פריינד חבר הבד"צ, ר' שלמה גשטטנר, לאח"מ יצאו בריקוד , לאחר המעמד נסעו כל הפמליא של האדמו"ר לאתרא קדישא מירון שם שבתו.

השארת תגובה