ישראל מאפשרת לפלסטינים לבקר בסעודיה

שר הפנים חתם היום על צו המאפשר היתר יציאה של ישראלים לסעודיה ובלבד שמדובר בנסיעה לצורכי פולחן דתי או עסקים בלבד

מלך סעודיה
מלך סעודיה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בפעם הראשונה מאז הקמתה, מודיעה מדינת ישראל באופן רשמי, כי תאשר לישראלים המבקשים זאת, לבקר בסעודיה.

שר הפנים אריה דרעי, חתם היום לראשונה על צו המאפשר היתר יציאה של ישראלים לסעודיה, וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל.

יצוין, כי ההחלטה מתואמת עם גורמי הביטחון, עם משרד החוץ, המל״ל ועם שאר הגורמים הרלוונטיים, והיא תאפשר מתן היתר יציאה לסעודיה משני מקרים: יציאה לצורכי פולחן דתי בתקופת החאג׳ וקיום מצוות העומרה. יציאה לצורכי השתתפות בפגישות עסקיות או לשם חיפוש השקעות לתקופה של עד 9 ימים. וזאת בתנאי שהמבקש הסדיר את כניסתו לסעודיה ומחזיק בהזמנה מגורם רשמי.

ממשרד הפנים נמסר, כי מתן ההיתר לסעודיה, מותנה בכך שאין מניעה ליציאת המבקש מכל גורם אחר.

על פי עדכון מאת ברק רביד, הרי שכבר כיום ישראלים יוצאים לסעודיה גם לחאג' וגם לעסקים, רק שזה נעשה בלי אישור רשמי של המדינה. עכשיו שינו את זה פורמלית במשרד הפנים.

השארת תגובה