'בני יששכר' יסיימו מסכת אצל הגר"ח

אצל הגר"ח
אצל הגר"ח

ההתעוררות העוצמה שיצרו סיומי הש"ס שהתקיימו מסביב לגלובוס, הובילו את תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה לבקש מהנהלת הישיבה ליזום מהלך לעידוד סיומי מסכת על ידי תלמידי הישיבה בשעות בין הסדרים. בהנהלת הישיבה נועצו בגדולי ישראל שהציעו לקיים את הסיום במעונם על מנת לעודד את התלמידים להשלים את סיום המסכת ולפאר ולרומם את הלומדים שהספיקו ללמוד בשעות שמעבר לשעות הסדרים מסכתות.

בעצת גדולי ישראל הסיום הראשון יתקיים במעונו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שמעודד ומקרב את תלמידי הישיבה שזוכים פעמים רבות להיכנס אל הקודש פנימה ולקבל את ברכת מרן שר התורה.

לאחר מכן יתקיימו מעמדי סיום נוספים בבתיהם של גדולי ישראל בהם ביתו של מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה שיזם את הקמת הישיבה ועומד לימינה מאז הקמתה ועד היום.

ישיבת 'בני יששכר' קנתה לעצמה זה מכבר שם מכובד בעולם הישיבות הקטנות הספרדיות. קהילות רבות בצפון הארץ מפנים את בחירי מסיימי כיתות ח' ללמוד בישיבה. בישיבה משקיעים מחשבה רבה בבניית התלמידים לתורה ויראת שמים בדגש על רכישת ידע נרחב בש"ס מעבר להשקעה בלימוד בעיון הסוגיות.

השארת תגובה