מליון שקלים – קנס לקיבוץ עברון ואחרים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

השופט זאיד פלאח ציין בגזר הדין: "יידע כל תאגיד ויידע כל נושא משרה בתאגיד, שאל להם לפגוע באיכות הסביבה, יהיו הסיבות לכך אשר יהיו, ומי שעובר על כלל זה – עלול למצוא את מקומו, מהיום והלאה, מאחורי סורג ובריח. הסבלנות שהנהיגו בתי המשפט כלפי מבצעי עבירות מעין אלה, עת הסתפקו בדרך-כלל בהטלת קנסות, פקעה. ומעתה והלאה – מדרג הענישה יעלה"

בעקבות חקירה פלילית שניהל המשרד להגנת הסביבה וכתב אישום שהגיש נגד מטמנת עברון (עברון תממ מיחזור), קיבוץ עברון ומנהליו, הטיל השופט ד"ר זאיד פלאח מבית משפט השלום חיפה על כל הנאשמים יחד, קנס של מיליון שקל, התחייבות כספית בסך 2 מיליון שקל לשלוש שנים, ומאסר מותנה על אחד מהמנהלים, ששימש כמנכ"ל.

בעקבות אכיפה מנהלית שביצע מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה בשל ניהול עסק בניגוד לתנאים ויצירת מפגעים קשים, וחקירה פלילית והגשת כתבי אישום ב-2016 שביצעה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה בשל הימשכות המפגעים, התקיים הדיון בביהמ"ש.

המשרד להגנת הסביבה טען בדיון כי הנאשמים ביצעו את העבירות על פני תקופה של מספר שנים, וכי האינטרס הציבורי מחייב ענישה מחמירה והולמת, שתוביל גם להרתעת היחיד וגם להרתעת הרבים. הזיהומים הוכחו בפועל, וגרמו לריח חזק ובלתי סביר לציבור תוך זיהום הנחל ומי תהום.

הנאשמים הורשעו בניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון עסק שניתנו לו, אי הימנעות מפעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, גרימת ריח חזק או בלתי סביר המפריע לציבור ומנהלי המטמנה הואשמו בהפרת חובת נושא משרה בתאגיד לפקח ולמנוע עבירות ואי אי נקיטת אמצעים למניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתר לסילוק פסולת.

השופט פלאח ציין בהכרעת הדין כי "המושג איכות סביבה אינו רק צמד מילים יפות, אלא הוא טומן בחובו התעוררות חברתית בכל הנוגע למרחב המחיה שלנו על פני כדור הארץ… יידע כל תאגיד ויידע כל נושא משרה בתאגיד, שאל להם לפגוע באיכות הסביבה, יהיו הסיבות לכך אשר יהיו, ומי שעובר על כלל זה – עלול למצוא את מקומו, מהיום והלאה, מאחורי סורג ובריח. כך שהסבלנות שהנהיגו בתי המשפט כלפי מבצעי עבירות מעין אלה, עת הסתפקו בדרך-כלל בהטלת קנסות, פקעה. ומעתה והלאה – מדרג הענישה יעלה".

השופט הוסיף כי המשרד להגנת הסביבה עשה חסד עם הנאשמים "עת נמנע מלבקש הטלת מאסר בפועל עליהם, והדבר מעיד על הגינותו ויושרתו, ונימוקיו לכך מקובלים עליי".

על עברון קממ הוטל קנס כספי של 600 אלף שקל והתחייבות כספית של 1.2 מיליון שקל מביצוע עבירות שבהן הורשעה בתיק זה למשך 3 שנים; על הקיבוץ הוטל קנס כספי של 350 אלף שקל וכן התחייבות כספית של 700 אלף שקל להימנע מעבירות שבו הורשע למשך 3 שנים; על המנכ"ל הוטל קנס כספי בסך 40 אלף שקל או 120 ימי מאסר והתחייבות כספית בסך 80 אלף שקל ו-4 חודשי מאסר על תנאי; ועל מנהל התפעול הוטל קנס כספי בסך 10,000 שקל או 40 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 20 אלף שקל לשלוש שנים.