למכירה: מכתבי הרבי מליובאוויטש

הרבי מליובאוויטש
הרבי מליובאוויטש
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

למכתבים

  1. מכתב מאת האדמו"ר מליובאוויטש אל דודתו הרבנית הצנועה מנב"ת [-מנשים באוהל תבורך] מרת רחל [שניאורסאהן, אשת דודו רבי שלום שלמה]. י"א ניסן תשכ"ב [1962]. ברוקלין, ניו-יורק.

"…חירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח" – ברכה להיפטר מדאגות, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מליובאוויטש, י"א ניסן תשכ"ב

במכתב הרבי 'מניח את אצבעו הקדושה' על הבעיה הקשה ביותר של העידן המודרני – ה'דאגות' (או בשמן המודרני – 'חרדות'). האוכלות את האדם מבפנים. ומברך את הברכה המדויקת: "חירות מדאגות", וממילא כאשר אין דאגות "עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב". אך הרבי לא מסתפק בזה, ומוסיף: "ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".

  1. מכתב מאת האדמו"ר מליובאוויטש אל בת דודתו היחידה זלדה שניאורסון-מישקובסקי (מוכרת כ'המשוררת זלדה') – משוררת מוערכת ומפורסמת. ח"י אדר תשכ"ב [1962]. ברוקלין, ניו-יורק.

"ויהי רצון שיתווסף בהטבה עד לרפואה שלמה" – ברכה וסגולה לבריאות, בתוספת כתיבת יד קדשו של האדמו"ר מליובאוויטש, ח"י אדר תשכ"ב

במכתב הרבי מעתיר בברכותיו לרפואה שלמה. ומוסיף כי הימים – ימי חודש אדר הינם "ימי סגולה לבשורות טובות גם בעניני הגוף, שהרי חודש אדר [הוא] חודש ההצלחה ליהודים בכל עניניהם".

  1. מכתב מאת האדמו"ר מליובאוויטש אל בת דודתו היחידה זלדה שניאורסון-מישקובסקי (מוכרת כ'המשוררת זלדה') – משוררת מוערכת ומפורסמת. אד"ר תשי"ד [1954]. ברוקלין, ניו-יורק.

"…ונזכה במהרה בימינו לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו…"

הרבי שהיה רחב אופקים והתעניין בכל המדעים, כידוע, שעל הסנהדרין להיות בקיאים בכל החכמות שבעולם. מבקש מהמשוררת לשלוח אליו את כתביה שיצאו לאור. הרבי מוסיף אבחנה פסיכולוגית-ספרותית כי דבר שהאדם כותב בכדי לפרסם ברבים, אין מתגלה בו אישיותו האמתית של הכותב, אך אפשר בכל זאת להכיר מכך את קוי הדמות…

  1. וישנו גם מכתב ארוך ומעניין. מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, בתוספת כשלוש מילים, תיקונים וסימני פיסוק בכתב-יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, ובחתימת יד קדשו. ברוקלין, תשי"ד [1954]. עם התייחסותו (הפושרת) של הרבי למפלגת 'אגודת ישראל'.

המכתב נשלח אל רבי שלמה יוסף זוין, ופותח במשא ומתן הלכתי, בהמשך מתייחס הרבי גם אל 'חג הגאולה' המתקרב "ימי הגאולה, גאולת נשיא ראש ישראל …", ואל ספרו 'המועדים בהלכה' וכן אודות האנציקלופדיה התלמודית. בין הדברים מובאת התייחסות מעניינת לכנסיה הגדולה של אגודת ישראל, שהרב זוין השתתף בה רק בפתיחה. והרבי כותב: שגם אם "אינו מסכים לכל פרטי ופעולות המפלגה" כדאי לו להיכנס כחבר במועצת גדולי התורה שלהם (אם יציעו לו להיכנס) .

הגאון הרב שלמה יוסף זוין [תרמ"ה-תשל"ח 1885-1978], הוסמך לרבנות בידי הגאון הרוגוצ'ובר וע"י הרב יחיאל מיכל אפשתיין. כיהן ברבנות רוסיה בתקופה הקשה שלאחר המהפכה הקומוניסטית ואף נטל חלק פעיל במאבק לשמירת גחלת הדת ברוסיה הסובייטית תחת הנהגתו של האדמו"ר מליובאוויטש. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ד. חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, עורכה הראשון של האנציקלופדיה התלמודית והיו"ר הראשון של בית דין רבני חב"ד בארץ ישראל.

  1. המכתב שנקרא ונקרע: מכתב מאת האדמו"ר מליובאוויטש אל מו"ה יהודה אריה [פאליק]. ברוקלין, ניו-יורק, תשט"ז [1956].

המכתב עוסק בעיקרי האמונה ובעניין חידוש העולם מידי יום ביומו. הרבי מתרץ את קושיותיו של השואל אחת לאחת. והוא גם ממריצו ללמוד חת"ת.

מסיבות כל שהן (ייתכן שהרבי צפה ברוח הקודש מה שיקרה בסופו של המכתב…), הרבי אינו חתום בעצמו על המכתב אלא מזכירו הרב קווינט "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". המכתב נכתב מפי הרבי וכן מופיעים בו תיקוני מילים בכתב יד קדשו של הרבי.

כמובן שבמכתב אין כל דבר הסותר איזו שהיא שיטה. אך לדברי רבי יהודה אריה, מקבל המכתב, הוא הראה את המכתב לתלמיד חכם הנמנה על עדת המתנגדים, ושתי מילים בראש המכתב הרתיחו את דמו של המתנגד. וגרמו לו לקרוע את המכתב.

  1. בנוסף ישנו גם מכתב בכתב ידו וחתימתו של המשפיע המפורסם רבי אלטר שימחוביץ שנשלח לידידו הרב מרדכי חפץ הי"ד מגדולי העסקנים החב"דיים בלטביה עד השואה, במכתב מבקש רבי אלטר שימחוביץ "להשפיע על אנ"ש שיעניקו מידם המלאה והרחבה להחזקת ת"ח"…

המשפיע רבי חיים אלטר ניסן שמעון שימחוביץ הידוע בשם "ר' אלטר שימחוביץ": תר"נ-תרצ"ט, כיהן כמשפיע בישיבות תומכי תמימים. בתחילה שימש כחוזר אצל אדמו"ר הרש"ב, ולאחר מכן מונה למשפיע ישיבת תומכי תמימים שצעדרין. בקיץ תרפ"א נשלח על-ידי אדמו"ר הריי"צ לשמש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים ורשה, ורבים באו לישיבה לשמוע שיעוריו בתורת החסידות. בגלל תנאי המגורים הצפופים בורשה, חלה ר' אלטר בשחפת. בהוראת אדמו"ר הריי"צ עלה לארץ הקודש והתיישב בירושלים. בחודש תמוז תרפ"ז נרפא ממחלתו, והחל לשמש בהוראת הרבי הריי"צ כמשפיע ראשי בישיבת תורת אמת ירושלים, בתפקיד זה שימש כמשפיע ראשי במשך כעשר שנים עד לפטירתו בדמי ימיו, בז' ניסן תרצ"ט, שלוש ילדות הותיר אחריו, והאדמו"ר הריי"צ דאג מאד לשלומם והתעניין בהם מאד. היו לו תלמידים רבים, וביניהם: הרב משה אשכנזי, הרב אפרים וולף, הרב דוד חנזין, הרב אברהם הערש כהן.

המכירה תתקיים בבית המכירות ווינרס Winner'S ביום שלישי, 28.1.20, 18:00 (שעון ישראל), מרכז שטנר 3 קומה א' גבעת שאול ירושלים. בין היתר יימכר גם פריטי חב"ד נוספים, ספרי קודש, חסידות, הגהות וחתימות, גלויות ותצלומים, שואה ואנטישמיות, עטים, אמנות.

השארת תגובה