נפסלה התמודדותו של עמוס סילבר

בהחלטתו דחה השופט הנדל את בקשתו של עמוס סילבר העומד בימים אלו בפני הליך משפטי לקביעת "העדר קלון" ושמו ימחק מרשימת "עוצמה ליברלית-כלכלית"

עמוס סילבר
עמוס סילבר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, קבע כי בקשתו של עמוס דב סילבר מייסד 'טלגראס' לקביעת "העדר קלון" נידחת ושמו ימחק מרשימת "עוצמה ליברלית-כלכלית" שמבקשת לזכות באמון הציבור בבחירות לכנסת.

עם מועד הגשת הרשימות לכנסת, פנה עמוס דב סילבר לוועדת הבחירות המרכזית, בבקשה לקבוע כי אין בעבירות שביצע משום קלון המונע ממנו להתמודד בבחירות לכנסת ה-23 במסגרת רשימת "עוצמה ליברלית-כלכלית".

יצוין, כי בין השנים 2012-2015 ביצע עמוס סילבר מספר עבירות סמים והוגשו נגדו כתבי אישום, בהם הורשע במסגרת הסדרי טיעון. לטענת סילבר אין קלון במעשיו כשהוא מצטט את הקבוע בחוק ולפיו "…בגדר בחינת הנסיבות יש לתת משקל לכך שהעבירות שביצע תואמות את תפיסת עולמו הערכית באשר לתועלות הגלומות בצריכת קנבס ולהשלכות הנובעות מן האיסור החוקי המוטל על צריכה זו".

אלא שבהחלטתו, ציין יו"ר ועדת הבחירות השופט הנדל, כי "…בחינת הקלון מחייבת ממילא לבחון את טיב העבירה ונסיבותיה. בענייננו, הורשע המבקש בשורה של עבירות, ביניהן שלוש עבירות המצויות ברף העליון של התחום הכולל ייצור, הכנה והפקה של הפריטים האסורים והחזקתם שלא לשימוש עצמי – עבירות אשר בצידן עונש מאסר של עשרים שנים… הנה כי כן, וכפי שהובהר לעיל, מבחינת מהות העבירה ושיקולי מדיניות משפטית, אין להקל ראש עם מי שמבצע עבירות סמים, מקל וחומר כשמדובר בעבירות סמים חמורות".

השופט הנדל מדגיש בהחלטתו:
"…שלא מדובר במקרה חד פעמי אלא בחמישה אירועים שונים של סחר בסמים…"

"…הגעתי לכלל מסקנה כי בשל מהות העבירות וחומרתן, הנסיבות הקונקרטיות בהן בוצעו, תדירות ביצוען ושיקולים של מדיניות משפטית – מעשיו של המבקש מלווים בפגם מוסרי חמור שדבק בו אות קלון". הואיל והמבקש לא עמד בנטל להוכיח אחרת, אין באפשרותו להתמודד בבחירות לכנסת ה-23".

השארת תגובה