למכירה: כיסא קדשו של הרבי מסאטמר

מה עלה בגורלו של הכסא עליו ישב הרה"ק רבי יואל מסאטמר זצ"ל בבית הדין בעיר מגוריו, ובימי שהותו בירושלים לאחר שניצול מהתופת? • גלגולו של כסא

כסא
כסא
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כסא הקודש עליו ישב האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל עומד למכירה פומבית. מדובר בכסא שעבר תלאות רבות ושנקשרו בו סיפורים ואגדות.

הכיסא במקורו היה של הגה"צ רבי ישעיה קליינמאן, דומ"ץ סאטמאר והשתמש בו גם באסיפות בית הדין. כשהיה כ"ק האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר מופיע לעמוד בראש ישיבות בתי הדין, או באסיפות שונות, היו מכבדים את כ"ק האדמו"ר והוא היה יושב על כיסא זה בקביעות.

לאחר השואה, כשחזר נכדו של רבי ישעיה, ה"ה רבי משה יעקב ווייס זצ"ל – לימים רב ואב"ד נוה אחיעזר לעיר סאטמאר – מצא שהכיסא שהוטמן שרד לפליטה ולא נבזז על ידי הערלים, ושלח אותו לירושלים אל אחיו הגה"צ רבי דוד מאיר וויס לימים ר"מ בישיבת בעלזא.

משהגיע האדמו"ר לירושלים בשנת תש"ו, נודע לו שהכיסא נמצא בירושלים וביקש באמצעות המשב"ק רבי יוס'ל אשכנזי שברצונו להשתמש בכיסא זה, ואכן הכיסא הועבר לבית מגורי כ"ק האדמו"ר.

בעל הכיסא הרד"מ ווייס מספר שבזיכרונו שמור עדיין, איך הרה"ח רבי משה ישעיה ברקוביץ ז"ל חתן ר' ישראל בריעף לקח את הכיסא על הראש והביאו אל בית הרבה בשמחה.

במשך כל ימי שבתו של האדמו"ר בירושלים בשנת תש"ו – השתמש האדמו"ר בכיסא זה במשך כל שעות היום והלילה, הן בעת תפילותיו, הן בעת עריכת השולחן הטהור והן בעת קבלת קהל, ועליו אף היה מתנמנם לאחר שעות לימודו (שכידוע לא ישן כלל במיטה בשנים אלו).

משהוחזר הכסא לבית הרד"מ ווייס, היה אביו הגה"צ רבי אברהם צבי ווייס זצ"ל דומ"ץ סאטמאר ואח"כ גאב"ד נוה אחיעזר [חתן הגה"צ רבי ישעיה הנ"ל] מכנה אותו תמיד בחיבה 'דעם רעב'ס בענקיל' והיה מזהיר תמיד להתייחס אליו בכבוד.

כיסא זה הוא אחד מהפנינות המוצגות בקטלוג של בית המכירות הפומביות העולמי 'גנזים'. שושלת סיגט-סאטמאר תופסת מרכזי בקטלוג החדש, לצד כמאתיים פריטים היסטוריים נדירים של ספרי קודש ואגרות קודש בכתב ידם של גדולי התורה וצדיקי החסידות: ביניהם רבי חיים ויטאל מהר"ם בנעט, החתם סופר, מהר"ם שיק, מהרי"א מקומרנא, אדמור"י שושלת אפטא, רופשיץ, רוז'יןן, ליסקא, וסוכטשוב.

מכירת הפריטים תתקיים ביום שלישי כ"ד טבת תש"פ בבית טובי העיר.

השארת תגובה