הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל

הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל, לצד עסקיו ותמיכתו בלומדי תורה, עסק רבות בהעמדת תלמידים לישיבות והקפיד על לימוד ההלכה באופן תדיר ואף היה מוסר שיעור בהלכה במשך עשרות שנים בביהכנ"ס ראדזין בו התפלל

מרדכי מנחם גרינשפן
מרדכי מנחם גרינשפן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בבני ברק הלך לעולמו בליל שישי הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל, מהדמויות המוכרות בעיר. המנוח ז"ל נולד בכ"ט תשרי תש"ח לאביו הרה"ח זאב גרינשפן ז"ל ואמו מרת רחל לאה גרינשפן ע"ה. בילדותו גר בגבעתיים, ונשלח במסירות ללמוד בת"ת אהל יעקב בתל אביב, לאחר מיכן למד בישיבת תל אביב, ובישיבת הישוב החדש, לאחמ"כ למד בישיבת סלבודקא. במעלליו יתנכר נער, היה מתמיד גדול וניצל את הזמן באופן מיוחד. חבריו מעידים כי היה אחד המתמידים בישיבה, והיה שקוע בלימוד, ויחד עם כישרונותיו המבורכים, זכה להיות בקי היטב בגמרא וסוגיות הראשונים, ולשמש דוגמא לחבריו. בעודו מאורס נתמנה להיות הרב בישוב מבוא מודיעים, לאחמ"כ לימד בישיבת בנ"ע נתניה, בישיבת ההסדר במעלות, במדרשיה בפרדס חנה, וישיבת אדר"ת בבת ים. תלמידיו מעידים על שמחה, חינניות ונחמדות שתמיד היו בסביבתו, והשאירו עליהם רושם בל ימחה. זכה להאציל מרוחו עליהם בשיחותיו המיוחדות, ובשיחות פרטיות עד שרבים מהם נכנסו לישיבות גבוהות.

לאחר נישואיו מלבד העיסוק בהעמדת תלמידים בישיבות. השקיע הרבה בלימוד ההלכה, היה לומד הסוגיות בעיון רב מגמרא וראשונים ועד ההלכה למעשה. הבהירות הגדולה שהייתה לו בידיעת ההלכה, היא שהביאה ליצירת הכנת שיעורי הלכה מרתקים, אשר היה מוסר במשך עשרות שנים בביכ"נ ראדזין בו התפלל, בכל שבת אחר תפילת שחרית, כאשר אפילו נערים צעירים התחברו לשיעוריו, וזוכרים אותם עד היום. ידיעותיו הרבות בענייני הלכה, גרמה לכל דורש הלכה בביכ"נ בפרט ובאזור מגוריו בכלל, לגשת אליו לדעת אשר יעשון.

כל רואיו מעידים על סבר פנים יפות בו קיבל את מי שפגש, ואף תושבים חדשים שהגיעו לאזור מגוריו העידו כי קיבלם במאור פנים ובהתעניינות על מצבם, היה סמל לכל מכיריו לאדם שמח ומאושר, שקיעותו בסוגיות בו עסק, גרמה לכך ששיתף את רואיו בעניינים אלו, מעידים שתמיד היה מעניין לידו, לכל איש לפי ערכו, וזה דבר תורה בעיון הלכה, ולזה ווארט קצר בפרשת השבוע וכדו'.

כל חייו השתדל לדקדק בהלכה, וגם בשעה שהוצרך לעסוק בפרק חובת ההשתדלות, פתח חנויות בגדים, היה מקפיד על ההלכה לסגרם בחצות יום שישי, כמו כן מעידים לקוחות רבים אשר נכנסו לחנותו לקניות, והיה משתפם בסוגיות שעסק בהם, או בדברי תורה על הפרשה מוסר ומחשבה. החנות היתה גם כלי שרת לעשיית חסד, לעזור לאלמנות ויתומים, או כאלו שביתם נשרף, ולתת להם כל צרכם בהרחבה. היה מרבה בעשיית צדקה וחסד, ובמיוחד עזרה לעמלי תורה.

גם בשנים שהיה עסוק לפרנסתו, היה משתדל לנצל את זמנו הפנוי, ולעיתים היה משכים קום ללימוד התורה שהיתה כ"כ חביבה עליו. היה משמש דוגמא לעמלים לפרנסתם איך לנצל את זמנם. לפני כמה שנים החל למסור שיעורים כלליים ברשת הכוללים "נרו יאיר" שייסד בנו הרב ישעיהו ושימש דוגמא לעמקות והבנת הסוגיה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

בשנים האחרונות נחלה במחלה קשה, ובשנה האחרונה נוסף לו חולי מעיים שנתייסר בו מאד, למרות ייסוריו הרבים הודה להקב"ה, באמרו הלא שישים ושבע שנה לא דרכתי בקופ"ח כלל, וחיזק את בני משפחתו במיוחד בתקופה זו באמונה והודאה לה'.

בשבוע האחר אושפז בשל זיהום, עד שנגזרה הגזרה, ונלקח מאתנו, יהי זכרו ברוך.

הותיר אחריו את אשתו תחי' ובניו הר"ר רפאל מבחירי הלומדים בכולל "נחלת משה", הר"ר דב ראש כולל בקרית אתא, הר"ר ישעיהו ראש הכוללים "נרו יאיר", הר"ר צבי מבחירי הלומדים בכולל "אמרי אליהו", הר"ר ישראל מלומדי הכולל "אחוות תורה", חתניו הר"ר זבולון חרלפ ר"מ בישיבת "תפארת ישראל", הר"ר יוסף גויטיין והר"ר חנני סגל. ת.נ.צ.ב.ה

השארת תגובה