הראשל"צים סיימו את הש"ס, בנהר שלום

שיבת המקובלים נהר שלום ערכו ברוב פאר והדר את מעמד סיום הש"ס שנלמד בשיעור שנמסר ע"י ראש הישיבה הגר"ב שמואלי.

הסיום נערך במעמד ר"י פורת יוסף גאולה הגר"מ צדקה ושלושת הראשונים לציון הגר"א בקשי דורון, הגרש"מ עמאר והגר"י יוסף. וכן רבני הישיבה.

בדברים שנשא ראש הישיבה הגר"ב שמואלי לאחר הסיום אמר כי כל מטרת מעמד הסיום הוא בכדי שאנשים יצטרפו להתחלת הלימוד. בסיום דבריו קרא לציבור לקרוא גם דף זוהר יומי בנוסף ללימוד דף היומי בגמרא.

הפקה: צבעים הפקות

השארת תגובה