ילדי טלז סטון ביקרו אצל גודלי ישראל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ת"ת "אילת השחר" בקרית טלז סטון, מנחיל לתלמידיו את דרך ישראל סבא מאז שהקימוהו וממשיך כן לאור דרכם של גדולי ישראל ובראשם שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון ר' גרשון איידלשטיין שליט"א.

אחת הדרכים לחזק אצל התלמידים את ערבות ומתיקות לימוד התורה, הוא ביקור אצל גדולי ישראל לראות מקרוב את לימודם ואת שיח ושיגם. מדי תקופה יוצאים תלמידי הת"ת לביקור נכסף זה מתוך שמחה והשתוקקות.

ואכן, יצאו תלמידי כתה א' בת"ת אילת השחר בטלז סטון, וזכו לביקור מרומם אצל גדולי ישראל בעיר בני-ברק.

בתחילה הגיעו לביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א. והילדים נראו מרוגשים מאוד בראותם מקרוב את גדול הדור שמאיר להם פנים, ומקבלם בחביבות, המלמדים היקרים הציגו בפני שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א את תלמידי הכתות, התלמידים עברו אחד אחד לפני מרן לקבל ברכתו ולחזות מקרוב במאור פניו של גדול הדור. לאחמ"כ בירך את המלמדים הרב יהודה רוט שליט"א והרב מרדכי פרוש שליט"א שיצליחו במלאכתם מלאכת הקודש.

משם נסעו למרן ראש הישיבה הגאון ר' גרשון אידלשטיין שליט"א סמוך לישיבת פונוביז'. הילדים המתינו בשביל המוליך לישיבה למרן ראש הישיבה, והתלמידים נעמדו בשני שורות ומרן הגר"ג עבר ביניהם ובירך אותם שיזכו לקדש שם שמים בלימודם ובהנהגותם כבני תורה,
התלמידים יצאו בתחושה מרוממת על כי זכו לכך וכל הדרך חזרה שוחחו בהתרגשות על החוויה שעברו.

בימים שלאחר מכן, נראה היה כי ההשפעה העצומה של ביקור זה, לא פגה ותפילותיהם ולימודם היו ברוממות גדולה.

השארת תגובה