1000 סיומי ש"ס בקבר רחל

מאות אברכי הכוללים בקבר רחל חגגו את המעמד ההיסטורי והמרגש שטרם נראה כמותו בקבר רחל, של 1000 סיומי הש"ס שנלמדו במסגרת רשת הכוללים של מוסדות קבר רחל מסביב לשעון בכל שעות היממה.

הסיום נערך בקבר רחל אמנו בהתרגשות גדולה ע"י רבני מוסדות קבר רחל, משם התכנסו מאות חו"ר הכוללים לסעודת מצוה ברוב פאר והדר באולמי תמיר.

דברי פתיחה השמיע ראש הכוללים רמ"מ קלוגר שהביע את ההוקרה על ההתמדה ויגיעת התורה במסירות נפש של עמלי התורה בקבר רחל, כאשר בשמונת הכוללים של מוסדות קבר רחל החל מחצות הלילה ועד למחרת בחצות, מתקיימים מקצועות לימוד בכל חלקי התורה, אולם במסגרת מבצע מיוחד הכולל את מאות חברי ורבני כל הכוללים, לומדים כל האברכים מידי יום ביומו את הדף היומי בחזרה ד' פעמים, ובמבחנים בכתב על כל דף ודף, כאשר לארח עריכת המבחנים מקבלים האברכים מילגה מיוחדת.

לאור החזרות של מאות האברכים הגיעו יחדיו לאלף סיומי הש"ס.

לאחר סיום הש"ס ע"י הרה"צ רבי קלמן גרינוולד נשמעה בחרדת קודש ברכתו המיוחדת של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי אשר מסר לרגל המעמד: "ברכה והצלחה למסיימי הש"ס שיזכו להמשיך ללמוד בלי שום מחסור, וברכה לתורמי מוסדות קבר רחל שבראשות הגרמ"מ קלוגר שליט"א אשר בזכות רחל אמנו זוכים ורואים ישועות גלויות כפי שהעיד מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל".

רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר זעק כי הרי זה היסטוריה לעם ישראל כולו שבקבר רחל יושבים שלוחי כלל ישראל ובתורתם ותפילותיהם משפיעים ישועות על כלל ישראל.

רבי אברהם צבי דירנפלד חבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא וראש כוללי עיון הביע התלהבותו מההיקף העצום ומהבקיאות והבהירות של האברכים בכל מרחבי הש"ס כאשר רואים מאות תלמידי חכמים גדולי תורה וצדיקים העומדים על משמרתם לישועת הכלל והפרט.

רבי יהושע כהן העיד על גאונותם של אברכי הכוללים פרי עמל של יגיעת התורה במקום קדוש ונורא ששם עיקר השראת השכינה בגלות כמו שגילה הגר"א.

הגר"א דרוק הלהיב את הקהל בנועם שיחו בשבחה של תורה במקום המסוגל.

דברי נעילה נשא המקובל רבי יצחק משה ארלנגר שבקול בוכים ביקש מאברכי הכוללים לזכור תמיד כי עיני ישראל נשואות אליהם לפעול ישועות עבור השכינה הקדושה ועבור כל ישראל להצילם מכל צרה וצוקה בזכות רחל אמנו.

השארת תגובה