תיעוד: סיום השס בחצר הקודש דושינסקיא

מעמד סיום הש"ס שנלמד בשיעורים שונים ובכוללים במסגרת הדף היומי שנערך ע"י "וועד שיעורי תורה חלקינו בתורתך". ערך בביהמ"ד הגדול היכל מהרי"ץ דושינסקיא בירושלים בראשות האדמו"ר מדושינסקיא

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה