ראש הישיבה הליטאי שבת עם האדמו"ר מסאטמר

רבי צבי פרידמן גאב"ד 'מסורת' ומנהיג 'בני תורה', נסע למסע של עשרה ימים בארה"ב למגביות עבור מוסדותיו, תוך שהוא מנצל את המסע לביקור בבתי גדולי הרבנים ומסירת שיעורי תורה רבים ברחבי ארה"ב

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אל המסע לארה"ב התלוו רבי יעקב וונדוולדה, רבי אליהו ליברמן, רבי צבי רוט ומנהלי המוסדות חיים רוחמקין וחתנו נתן פפנהיים.

בנחיתה בארה"ב קיבלו את פניו ראשי הקהל דחסידי סאטמר וראשי המוסדות חיים רוחמקין ונתן פפנהיים משם נסע לבית האכסניה של הנגיד שמעון ישראל פרלמוטר שם התארח בימי שהותו בארה"ב, ומיד לאחמ"כ נסע הגאב"ד לביקור במעונו של האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר שליט"א כשבסיום הביקור האדמו"ר מלווהו עד רכבו, לאחר מכן התקיימה אסיפת נגידים וראשי קהל לטובות המוסדות, כמו"כ נסע הגאב"ד לניחום אבלים בבית משפחת הנרצח בפיגוע בג'רזי סיטי, במקום נפגש הגאב"ד עם העסקן הסטאמרי משה דוד נידרמן. במהלך הביקור הגיע להתפלל שחרית בישיבת רבינו חיים ברלין יחד עם זקן ראשי הישיבות רבי אהרון שכטר כשהרבנים נפגשו זמן רב יחדיו לדון בעניני השעה, ואף לפגישה עם רבי אלה בער וואכטפויגל.

את התפילות השבת ערך הגאב"ד בביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר לצידו של האדמו"ר מהרז"ל כשאחרי התפילה אלפים עוברים לברכת שלום עליכם וא-גוט שבת, סעודה שלישית התקיימה בהשתתפות מאות מתושבי העיר בשילוב שיעור בהלכה ובאגדה. במוצ"ש הגאב"ד נסע לביתו של ראש הקהל דסאטמאר הרב יצחק שטרן להודות לו על כל מה שעושה ומעשה עבור מוסדות ציבור 'בני תורה' בארץ.

הגאב"ד אף מסר שיעורי תורה בפני מאות אברכים בכולל "דמשק אליעזר" של הרה"ח אליעזר טננבוים, בכולל "רימינוב", בכולל "ויואל משה" סניף קרית מונורו, בכולל "תורה ויראה" סאטמר סניף קרית יואל, בכולל "תורה ויראה" בבורו פארק 52 ובכולל הרב שפרן בהלכה ובאגדה, כמו"כ התקיים כינוס לטובת המוסדות 'בדרכי שמואל' שבו דיברו נתן פפנהיים ובנו בכורו של האדמו"ר מסאטמאר הרה"צ חיים הירש טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים.

בליקווד התקיים קבלת פנים במעונו של רבי חיים אשר ליברמן, בהשתתפות ר"י לייקוודרבי מלכיאל קוטלר, אח"כ התקיים כינוס גדול באולם שעל ידי הישיבה קטנה עבור המוסדות שם נשאו דברים הגאב"ד הגר"צ פרידמן, הגר"א וואכטפויגל והגר"ע אויערבאך שדיברו דרך הטלפון, ורבי מלכיאל קוטלר, ורבי אליהו ליברמן, ביקור מיוחד היה בבית סגן ראש הקהל הנגיד שאול שמואל סטרולוביץ שם התקיימה אסיפה גדולה של נדיבים ונגידים למען המוסדות, כמו"כ השתתף הגאב"ד במעמד הגדול לרגל "יום ההצלה" בבית המדרש הגדול סאטמר קרית יואל בראשות האדמו"ר מהרז"ל מסאטמאר.

בחזור הצטרפו לטיסה הרבנים: רבי אליהו ליברמן והרב צבי רוט.

השארת תגובה