למה נקבע צו איסור פרסום

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

שאלה: לפי מה מחליט בית המשפט על איסור פרסום של פרטים מסוימים, למשל ההקלטות של מנדלבליט בפרשת הרפז?

תשובה: קיימות סיבות שונות לפיהם יכול בית המשפט להורות על איסור פרסום וביניהן בטחון המדינה, בטחון הציבור, יחסי החוץ של המדינה וגם עניינים של פרטיות. הכלל הוא שהנעשה בבתי המשפט הינו פומבי ופתוח לציבור והוראת סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט משקפת איזון בין עקרון פומביות הדיון, לבין ערכים חוקתיים מתנגשים, ביניהם הזכות לפרטיות. עקרון הפומביות יסודו בהגיונות וטעמים שונים, אשר הרלבנטי שבהם הוא מימוש זכות הציבור לדעת, לקבל מידע על פעולתן של רשויות ציבוריות, תוך שמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות. ככל שלציבור עניין רב יותר בפרסום המידע, לשם ביקורת ציבורית על הרשויות, או לשם גיבוש דעה בנושא מסוים – כך נוטה בית המשפט להתיר את פרסום המידע. מן העבר השני ככל ובין היתר, אם אותו פרסום יביא לפגיעה חמורה בפרטיות, שאז מוצדק לאסור על הפרסום. בעניין הקלטות של מנדלבליט מפרשת הרפז, קבע בית המשפט העליון שהפגיעה בפרטיות אם אלו יפורסמו משמעותית יותר מזכות הציבור לדעת מה יש בהן.

 

שאלה: לפני מספר חודשים איבדתי שעון מיוחד ולפני שבוע ראיתי שמישהו אחר עונד את השעון. דרשתי ממנו שיחזיר לי את השעון אך הוא טען שהשעון שלו לפי תקנת השוק. האם אני יכול לקבל את השעון שלי בחזרה ומה זה תקנת השוק?

תשובה: תקנת שוק היא הסדר משפטי המטפל בתוצאה של מכירת נכס על ידי מי שאינו בעליו. תקנת השוק מאפשרת לרוכש, אם מילא אחר תנאים מסוימים למשל שרכש את השעון במהלך העסקים הרגיל ובתום לב מבלי שחשד ומבלי שהיה מצופה ממנו בנסיבות העניין לחשוד שהוא אינו של המוכר, לזכות בבעלות בשעון למרות הפגם בהעברה הקניינית. מקורו של המונח 'תקנת השוק' הוא במשפט העברי, אם כי שם משמעותו שונה במקצת. תקנת השוק באה לפתור את התחרות במצב בו יש מספר מתחרים על אותו מוצר, יש בידי תקנת השוק את היכולת להכריע במקרים מסוימים, מי מהשחקנים קנה לעצמו בעלות בנכס כדין.

בהתאם, זכותך לתבוע את החזרת השעון ועל מי שמחזיק בשעון יהיה להוכיח שהוא רכש את השעון בתום לב, מבלי שהיה מצופה ממנו בנסיבות העניין לחשוד שמי שמכר לו את השעון אינו בעליו החוקי וכן שרכישת השעון נעשתה במהלך העסקים הרגיל.

 

שאלה: שכן שלי בבניין עובד כפקיד בסניף בנק שבו יש לי ולאחי חשבון בנק שמתנהל ושלקחנו בו הלוואה. באחד הימים אשתי שאלה את השכן על החשבון שלי ושל אחי בסניף הבנק והשכן סיפר לאשתי על ההלוואה שלקחנו. האם היה מותר לשכן לספר לאשתי על ההלוואה שלקחנו בסניף שלו?

תשובה: חוק הבנקאות קובע שהבנק מחוייב לסודיות המידע של לקוחותיו ונראה שהבנק הפר את חובתו אליך באמצעות אותו השכן. מידע בנקאי מוגן גם לפי חוק הגנת הפרטיות שקובע במקרים מסויימים גם פיצוי של עשרות אלפי שקלים על הפרת הזכות לפרטיות, גם אם לא נגרם שום נזק. אפילו שמדובר באשתך, עדיין אסור היה לבנק ולשכן למסור לה מידע אודות החשבון אלא אם כן הסכמת לבנק לעשות כן.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נועם קוריס ושות' בשנת 2004. משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עו"ד נועם קוריס בעל תואר מסטר במשפט מאוניברסיטת בר אילן.

השארת תגובה