גלריה: הברית לבן עוזרו של הראשל"צ

מאיר עמר, עוזרו של הראש"ל הגר"י יוסף הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. רבנים, דיינים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב. הראש"ל כובד בסנדקאות, חבר ביה"ד הגדול הגר"י זמיר כובד בברכות וראש עירית ירושלים משה ליאון בעמידה לברכות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה