חיפה רקדה עם ספר התורה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד הכנסת ספר תורה לבית הכנסת איחוד בני הישיבות – חיפה. בראשות רב הקהילה החרדית בחיפה הרה"ג רבי יוסף יחיאל במברגר.

ספר התורה נכתב ע"י מתפללי בית הכנסת לע"נ הגאון הצדיק רבי אברהם עמרם קוך זצוק"ל.

סיום כתיבת האותיות החל במעונו של רב הקהילה הגרי"י במברגר ולאחמ"כ במעונו של רבי אברהם עמרם קוך זצוק"ל.

משם יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לכיון בית הכנסת ברחוב ארלוזורוב, שם רקדו במשך שעה ארוכה והכניסו את הספר להיכל.

את סעודת המצוה ערכו בטוב טעם באולם באזל בעיר בהשתתפות אדמו"רי ורבני העיר.

השארת תגובה