חידוש ויז'ניצאי: 'דינר נייד'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חידוש השיקו השנה מוסדות "צמח צדיק" ויזניץ באלעד, בתחום גיוס משאבים ותרומות: מתכונת "דינר נייד". לאחר קרוב לשני עשורים, בהם השכילו בהנהלת המוסדות להעניק לתורמים את ההוקרה וההערכה הראויים והמכובדים, בדמות עריכת דינרים מפוארים והענקת מתנות בעלות-ערך לתורמים – בא המיזם החדשני "דינר נייד" לתת תחליף זמני ראוי לשמו בשנה זו.

י"ט שנות מוסדות ויז'ניץ אלעד; שבעת הבניינים המפארים את אלעד החרדית; אלפי התלמידים שיצאו מכתלי רשת מוסדות התורה והחינוך – כל אלה מעידים על עמל רב ועבודה עקבית בסיעתא דשמיא. הפעילות המסועפת מתאפשרת רק בזכות עצי החיים המחזיקים בה.

מה שכולם מבינים היום, שכל תורם אמור לקבל תמורה והוקרה הולמת לתרומתו – הבינו בהנהלת המוסדות כבר בראשית הדרך, ומאז שקדו בדרך קבע על עריכת דינרים מפוארים לתורמים. כך הופקו על ידם המיזמים השונים בשמותיהם: 'דינר היסוד', 'בוני הישיבה', 'דינר העשור', 'חי יודוך', 'בואו שעריו' ועוד, מלבד דינרים יעודיים לנגידים בראשות מרן אדמו"ר שליט"א. בכל אירוע כזה קיבלו התורמים את ההוקרה הראויה להם ובמעמד זה הם המשיכו את התחייבותם הקבועה למוסדות הקדושים.

ההחלטה "לקפוץ" לתוך מיזמים אלו לא באה בקלות. מדי שנה, לקראת עריכת המגבית השנתית, שקלו ודנו בהנהלת המוסדות האם המשאבים והכוחות הרבים המושקעים לקראת הדינר – מצדיקים את עצמם. הדילמה הזאת צפה השנה ביתר שאת, כאשר בתי הכנסת דקהילות "צמח צדיק" ו"אמרי ברוך" בעיר, אלה שהנהלת המוסדות העניקה להם את התשתית התכנונית והכספית האיתנה – עורכים עתה מגביות וקמפיינים להמשך השלמת הבנייה – גם זאת בסיוע הנהלת המוסדות.

"דינר נייד" זהו הפתרון החדשני אותו הגו השנה בהנהלת המוסדות. במסגרת הדינר נפגש המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו עם צוות משרדו באופן בלתי אמצעי עם התורמים הקבועים, במשרדם או בביתם הפרטי, והביא אליהם אישית את השי המפואר והמושקע.

התורמים הנכבדים הופתעו בראותם את המנכ"ל מבקר אותם בבית העסק. הם התרגשו לפגוש את שלוחא דרחמנא, שליח רבותינו הקדושים לבנין בית ויז'ניץ באלעד מבקר באהלם, הודו לו מקרב הלב ונתנו את אישורם להמשיך בתרומה הקבועה למען המוסדות הקדושים.

בשיחה עם המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו, הוא מסכם בסיפוק את המבצע המורכב בתחושה של סיפוק והודאה להשי"ת. "מיזם כזה של 'דינר נייד' יכול להצליח בס"ד רק לאחר השקעה רבת-שנים של דינרים קבועים ורבי-משתתפים" – הוא מסביר. "בדינרים הגדולים רואה התורם את עצמו בתוך קבוצה גדולה ואיכותית של ידידי ואוהדי המוסדות, ויחד הם מתוודעים לפעילות הנרחבת והמפעימה במוסדות הקדושים. בנוסף, העדכונים שנשלחים מדי שבוע מהנהלת המוסדות אל התורמים מביאים אליהם דרישות-שלום של נחת מפירות השקעתם ומחזקים את הקשר האיתן. כך גם ההשתתפות האישית של הנהלת המוסדות בעת שהשמחה במעונם. עתה, בהגיע ה'דינר הנייד' לפתחם – התרומה ממשיכה ולעתים אף מתעצמת; שלא לדבר על ההזדמנות לשיח ישיר רגוע בין נציג ההנהלה לבין התורם, דבר שלא מתאפשר תמיד בדינר עם קהל גדול".

עבודת המטה הרבה שהושקעה בארגון הביקורים בבתי העסק הוכיחה את עצמה, והביאה לשביעות רצון רבה בקרב תומכי וידידי המוסדות.

היענותם של התורמים ועינם הטובה, היא הינה הכוח המניע להמשיך בסיעתא דשמיא במלאכת שמים שרק הולכת, גדלה ומתעצמת. תעמוד להם הזכות על נשיאתם בעול הקדוש, שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה.

השארת תגובה