עיריית בני ברק תקיים מעמד "יבואו טהורים"

מרן שר התורה: "יש בזה עניין גדול להכניס אהבת התורה וחשקתה לתלמידי תשב"ר שיהיו חלק מסיום הש"ס" • מרן ראש הישיבה: "דבר גדול וחשוב הוא לעודד הילדים לניצול הזמן בימים אלו"

תשובה מאהבה לקמפיין השנאה. מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי בעצרת בחירות, צילום: דוד זר
תשובה מאהבה לקמפיין השנאה. מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי בעצרת בחירות, צילום: דוד זר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לקראת ימי החנוכה הבעל"ט וכחלק מהמערך של החיבור לקהילות הקודש, מחלקת 'קהילות וצעירים' בעיריית ובהובלת רה"ע הרב אברהם רובינשטיין יוצאת במבצע היסטורי ומיוחד" יבואו טהורים" לרבבות תינוקות של בית רבן בעיר התורה. במסגרת המבצע יקבלו על עצמם ילדי הת"תים שיחי' החל מכיתה ג' ומעלה, ללמוד בל"נ פרק משניות אחד או יותר במהלך ימי החנוכה, וכך רבבות ילדי הת"תים בעיר התורה והחסידות יסיימו את הש"ס משניות עשרות פעמים. על ידי סיום ש"ס משניות הכולל בתוכו את הסדרים זרעים וטהרות שעליהם אין תלמוד בבלי, יצטרפו רבבות הילדים הטהורים לסיום הש"ס העולמי שייערך אף הוא במתחם הענק בעיר התורה והחסידות.

סיום ש"ס משניות השלם עשרות פעמים ייערך במעמד "יבואו טהורים" הענק וההיסטורי – לרבבות ילדי הת"תים בעיר בני ברק, אי"ה ביום שני ב' בטבת תש"פ – יום המסוגל "זאת חנוכה". המעמד האדיר והמרגש לכבודה של תורה יתקיים בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות במתחם הענק בשכונת קריית הרצוג בעיר, שבו יתקיים למחרת מעמד סיום הש"ס העולמי. במעמד המיוחד יקבל כל ילד שי מיוחד.

כידוע, רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מקפיד מידי שנה לערוך סיום הש"ס, ונוהג לכרוך עמו סיום ש"ס משניות הכולל בתוכו סדרי זרעים וטהרות שאין עליהם תלמוד בבלי, על פי שיטתו שלהשלמת סיום תלמוד בבלי יש לסיים אף המסכתות שאין עליהם תלמוד בבלי. כאשר רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א שמע ממנהלי הת"תים בבני ברק על היוזמה לילדי הת"תים שיסיימו עשרות פעמים ש"ס משניות הכולל סדרי זרעים וטהרות, אמר בקורת רוח מרובה כי יש בזה עניין גדול להכניס אהבת התורה וחשקתה לתלמידי תשב"ר שיהיו חלק מסיום הש"ס.

כאשר נכנסו אל רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ופרסו בפניו את פרטי התכנית אמר: "יש גמ' שהבל פיהם של תינוקות של בית רבן חשוב אפילו יותר משל האמוראים, ואין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תשב"ר, ובפרט בימי החנוכה הקדושים, שכוונת היוונים הייתה להשכיחם תורתך, ונמסרו זדים ביד עוסקי תורתך, זהו זמן שיש להרבות בו בלימוד התורה ולא להיפך, ובוודאי דבר גדול וחשוב הוא לעודד הילדים לניצול הזמן בימים אלו, בלימוד ושינון פרקי משניות, וחיזוק השאיפה לידיעת כל הש"ס".

ההפעלה הטכנית של השתתפות במבצע המיוחד וההיסטורי תתבצע באמצעות חיוג כניסה למוקד הטלפוני 074-7677-000, כאשר כל ילד מקיש את מספר הזהות שלו והמערכת תזהה באופן אוטומטי את גילו ובאיזו כיתה הוא לומד, ותתאים לו פרק משניות ללימוד בימי החנוכה. לאחר אישור קבלת הפרק בל"נ, ייכנס הילד להגרלת הענק על כ-100 זוגות אופני הילוכים משוכללים. על פרק נוסף נכנסים פעם נוספת להגרלה.

במקביל, כחלק מהמערך של החיבור לקהילות הקודש, הורה ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין למחלקת "קהילות וצעירים" בעירייה להפיק תכנית קהילתית לאבות וילדיהם לזמני הפנאי של ימי החנוכה, בעיקר לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה. במסגרת התכנית הקהילתית המיוחדת "מוסיף והולך", הפיקו במחלקה חוברת חינוכית ייחודית עם תוכן תורני מרתק הנסוב סביב חג החנוכה. כשכל ילדי קהילות הקודש בעיר ילמדו בה במשך כמחצית השעה מידי יום מימות החנוכה, ויקבלו בכל יום שי מיוחד יקר ערך כעידוד והוקרה על השתתפותם. בנוסף, בסיום המבצע, יקבל כל משתתף מתנה ייחודית לפי מידת השתתפותו במהלך ימי החנוכה, זאת נוסף על הגרלת ענק שתתקיים בין כלל המשתתפים.

מנהלי הת"תים ואנשי חינוך אומרים כי זו הזדמנות נדירה לעיר התורה והחסידות לזכות את תינוקות של בית רבן בחיבור מיוחד לחשקת התורה הקד' ואהבתה, דווקא בימי החנוכה שבה ביקשו היוונים להשכיח התורה מקיימת עיריית בני ברק פעילות מרובה ומגוונת להרבות תורה בקרב הילדים, כהמשך לפעולות הרבות למען קהילות הקודש, החינוך ובני הישיבות בעיר.

לקראת זאת חנוכה יקבלו ילדי הת"תים כרטיסי כניסה מיוחדים למעמד ההיסטורי והנרגש לכבודה של תורה, והכניסה למעמד תותר רק ע"י כרטיס כניסה שיחולק לכל ילדי הת"תים דרך תלמודי התורה.

תגובה אחת
  1. היה מעמד מרומם ונשגב בראשות גדולי ישראל ובראשם מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א,הרב בעדני,האדמו"ר מויזני'ץ,הרב גלאי,האדמו"ר משטערנוביל, והגרי"ג אדלשטין תיזמורת אם ארהלה סאמט מצגת, דברים מהרב רובינשטין ראש העיר והרב ישראל מאיר שושן הרב בעדני האדמו"ר מויזני'ץ והגרי"ג אדלשטין פרק תהילים ודברים הרב גלאי

השארת תגובה